1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Andet Johannes brev 1

1 Den ældste sender hilsen til den udvalgte frue og hendes børn, som jeg elsker i sandhed, og ikke jeg alene, men også alle andre, som har lært sandheden at kende. 2 Vi elsker dem for den sandheds skyld, som bliver i os og vil være med os til evig tid. 3 Nåde, barmhjertighed og fred skal være med os fra Gud Fader og fra Jesus Kristus, Faderens Søn, i sandhed og kærlighed. 4 Det har været mig en stor glæde, at jeg har truffet børn af dig, der vandrer i sandheden, således som Faderen har befalet os. 5 Og nu har jeg en bøn til dig, frue, ikke som om jeg her skriver et nyt bud til dig, nej, kun det, vi havde fra begyndelsen, at vi skal elske hverandre. 6 Og deri består kærligheden, at vi vandrer efter hans bud. Dette er budet, at I skal vandre i kærligheden, således som I har hørt fra begyndelsen. 7 Thi mange forførere er draget ud i verden, og de bekender ikke, at Jesus er Kristus, kommen i kødet. Sådan er forføreren og Antikrist. 8 Agt vel på jer selv, at I ikke skal miste det, vi nåede ved vort arbejde, men få fuld løn. 9 Enhver, der går videre og ikke bliver i Kristi lære, har ikke Gud; den, der bliver i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen. 10 Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, ham skal I ikke give husly og ikke byde velkommen. 11 Thi den, som byder ham velkommen, gør sig medansvarlig i hans onde gerninger. 12 Skønt jeg har meget at skrive til jer, vil jeg ikke med papir og blæk; derimod håber jeg at komme til jer og tale mundtligt med jer, for at vor glæde må være fuldkommen. 13 Din søsters, den udvalgtes, børn sender hilsen.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV