1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Tredje Mosebog 6

1 Herren taled fremdeles til Moses og sagde: 2 Giv Aron og hans sønner dette bud: dette er loven om brændofferet. Brændofferet skal blive liggende på sit bål på alteret natten over til næste morgen, og alterilden skal holdes ved lige dermed. 3 Så skal præsten iføre sig sin linnedklædning, og linnedbenklæder skal han iføre sig over sin blusel, og han skal borttage asken, som bliver tilbage, når ilden fortærer brændofferet på alteret, og lægge den ved siden af alteret. 4 Derefter skal han afføre sig sine klæder og tage andre klæder på og bringe asken uden for lejren til et urent sted. 5 Ilden på alteret skal holdes ved lige dermed, den må ikke gå ud: og præsten skal hver morgen tænde ny brændestykker på alteret og lægge brændofferet til rette derpå og så bringe takofrenes fedtdele som røgoffer derpå. 6 en stadig ild skal holdes ved lige på alteret, den må ikke gå ud. 7 Dette er loven om afgrødeofferet: Arons sønner skal frembære det for Herrens åsyn, hen til alteret. 8 Så skal han tage en håndfuld af afgrødeofferets mel og olie og al røgelsen, der følger med afgrødeofferet, det, der skal ofres deraf, og bringe det som røgoffer på alteret til en liflig duft for Herren. 9 Men resten deraf skal Aron og hans sønner spise; usyret skal det spises på et helligt sted; i åbenbaringsteltets forgård skal de spise det. 10 Det må ikke bages syret. Jeg har givet dem det som deres del af mine ildofre; det er højhelligt ligesom syndofferet og skyldofferet. 11 Alle af mandkøn blandt Arons sønner må spise det; denne del af Herrens ildofre skal være en evig gyldig rettighed, de har krav på fra slægt til slægt. Enhver, som rører derved, bliver hellig. 12 Herren talede fremdeles til Moses og sagde: 13 Dette er den offergave, Aron og hans sønner skal frembære for Herren: en tiendedel efa fint hvedemel, et dagligt afgrødeoffer, halvdelen om morgenen og halvdelen om aftenen. 14 Det skal tilberedes på plade med olie, og du skal frembære det godt æltet, og du skal bryde det i stykker; et afgrødeoffer, som er brudt i stykker, skal du frembære til en liflig duft for Herren. 15 Den præst iblandt hans sønner, der salves i hans sted, skal ofre det; det skal være en evig gyldig rettighed for Herren, og som heloffer skal det ofres. 16 ethvert afgrødeoffer fra en præst skal være et heloffer; det må ikke spises. 17 Herren talede fremdeles til Moses og sagde: 18 tal til Aron og hans sønner og sig: dette er loven om syndofferet. Der, hvor brændofferet slagtes. skal syndofferet slagtes for Herrens åsyn; det er højhelligt. 19 Den præst, der frembærer syndofferet, skal spise det; det skal spises på et helligt sted, i åbenbaringsteltets forgård. 20 enhver, som rører ved kødet deraf, bliver hellig. Hvis noget af dets blod stænkes på en klædning, skal det stykke, blodet er stænket på, tvættes på et helligt sted. 21 Det lerkar, det koges i, skal slås i stykker; og hvis det er kogt i et kobberkar, skal dette skures og skylles med vand. 22 Alle af mandkøn blandt præsterne må spise det; det er højhelligt. 23 Men intet syndoffer må spises, når noget af dets blod bringes ind i åbenbaringsteltet for at skaffe soning i helligdommen; det skal opbrændes.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV