1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Fjerde Mosebog 2

1 Herren talede til Moses og, Aron og sagde: 2 Israeslitene skal lejre sig hver under sit felttegn, under sit fædrene hus's mærke; i en kreds om åbenbaringsteltet skal de lejre sig. 3 På forsiden mod øst skal Juda lejre sig under sin lejrs felttegn, hærafdeling for hærafdeling, med Nahasjon, Amminadabs søn, som øverste over judæerne; 4 de mønstrede, som udgør hans hærafdeling, løber op til 74600 Mand. 5 Ved siden af ham skal Issakars stamme lejre sig med netanel, Zuars søn, som øverste over Issakariterne; 6 de mønstrede, som udgør hans hærafdeling, løber op til 54 400 mand. 7 Dernæst Zebulons stamme med eliab, helons søn, som øverste over Zebuloniterne; 8 de mønstrede, som udgør hans hærafdeling, løber op til 57 400 Mand. 9 De mønstrede i Judas lejr udgør i alt 186 400 Mand, hærafdeling for hærafdeling. De skal bryde op først. 10 Ruben skal lejre sig under sin lejrs felttegn mod syd, hærafdeling for hærafdeling, med Elizur, Sjedeurs søn, som øverste over Rubeniterne; 11 de mønstrede, som udgør hans hærafdeling, løber op til 46 500 Mand. 12 Ved siden af ham skal Simeons stamme lejre sig med Sjelumiel, Zurisjaddajs søn, som øverste over simeoniterne; 13 de mønstrede, som udgør hans hærafdeling, løber op til 59300 Mand. 14 Dernæst Gads stamme med eljasaf, reuels søn, som øverste over gadiferne; 15 de mønstrede, som udgør hans hærafdeling, løber op til 45 650 Mand. 16 De mønstrede i Rubens lejr udgør i alt 151 450 Mand, hærafdeling for hærafdeling. De skal bryde op i anden række. 17 Derpå skal åbenbaringsteltet, leviternes lejr, bryde op midt imellem de andre lejre; i den rækkefølge, de lejrer sig, skal de bryde op, hver på sin plads, felttegn for felttegn. 18 Efraim skal lejre sig under sin lejrs felttegn mod vest med Elisjama, Ammihuds søn, som øverste over Efraimiterne; 19 de mønstrede, som udgør hans hærafdeling, løber op til 40 500 mand. 20 Ved siden af ham skal Manasses stamme lejre sig med Gamliel, Pedazurs søn, som øverste over manassiterne; 21 de mønstrede, som udgør hans hærafdeling, løber op til 32 200 Mand. 22 Dernæst Benjamins stamme med abidan, gidonis søn, som øverste over benjaminiterne; 23 de mønstrede, som udgør hans hærafdeling, løber op til 35 400 Mand. 24 De mønstrede i Efraims lejr udgør i alt 108 100 Mand, hærafdeling for hærafdeling. De skal bryde op i tredje række. 25 Dan skal lejre sig under sin lejrs felttegn mod nord, hærafdeling for hærafdeling, med Ahiezer, Ammisjaddajs søn, som øverste over daniterne; 26 de mønstrede, som udgør hans hærafdeling, løber op til 62 700 Mand. 27 Ved siden af ham skal Asers stamme lejre sig med pagiel, okrans søn, som øverste over aseriterne; 28 de mønstrede, som udgør hans hærafdeling, løber op til 4l 500 mand. 29 Dernæst Naftalis stamme med Ahira, enans søn, som øverste over Naftaliterne; 30 de mønstrede, som udgør hans hærafdeling, løber op til 53 400 mand. 31 De mønstrede i Dans lejr udgør i alt 157600 Mand. De skal bryde op sidst, felttegn for felttegn. 32 Det var de mønstrede af israeliterne efter deres fædrenehuse, alle de mønstrede i lejrene, hærafdeling for hærafdeling, 603 550 Mand. 33 Men leviterne mønstredes ikke sammen med de andre israelitter, således som Herren havde pålagt Moses. 34 Og ganske som Herren havde pålagt Moses, slog israeliterne lejr, felttegn for felttegn, og i den rækkefølge brød de op, enhver med sine slægter, med sit fædrenehus.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV