1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Fjerde Mosebog 29

1 På den første dag i den syvende måned skal I holde højtidsstævne, intet som helst arbejde må I udføre; I skal fejre den som en hornblæsningsdag. 2 Da skal I som brændoffer til en liflig duft for Herren ofre en ung tyr, en væder og syv årgamle lam, lydefri dyr; 3 som afgrødeoffer dertil fint hvedemel, rørt i olie, tre tiendedele efa for tyren, to tiendedele for væderen 4 Og en tiendedel for hvert af de syv lam; 5 desuden en gedebuk som syndoffer for at skaffe eder soning; 6 alt foruden nymånebrændofferet med tilhørende afgrødeoffer og det daglige brændoffer med tilhørende afgrødeoffer og drikofre efter de derom gældende forskrifter, til en liflig duft, et ildoffer for Herren. 7 På den tiende dag i samme syvende måned skal I holde højtidsstævne, I skal faste og må intet som helst arbejde udføre. 8 Da skal I som brændoffer til en liflig duft for Herren ofre en ung tyr, en væder og syv årgamle lam, lydefri dyr skal I tage, 9 og som afgrødeoffer dertil fint hvedemel, rørt i olie, tre tiendedele efa for tyren, to tiendedele for væderen 10 Og en tiendedel for hvert af de syv lam; 11 desuden en gedebuk som syndoffer; alt foruden soningssyndoffe, det og det daglige brændoffer med tilhørende afgrødeoffer og drikofre. 12 På den femtende dag i den syvende måned skal I holde højtidsstævne, I må intet som helst atbejde udføre, og I skal holde højtid for Herren i syv dage. 13 Da skal I som brændoffer, som ildoffer til en liflig duft for Herren ofre tretten unge tyre, to vædre og fjorten årgamle lam, lydefri dyr skal det være, 14 og som afgrødeoffer dertil fint hvedemel, rørt i olie, tre tiendedele efa for hver af de tretten tyre, to tiendedele for hver af de to vædre 15 Og en tiendedel for hvert af de fjorten lam; 16 desuden en gedebuk som syndoffer; alt foruden det daglige brændoffer med tilhørende afgrødeoffer og drikoffer. 17 På den anden dag skal I ofre tolv unge tyre, to vædre og fjorten årgamle lam, lydefri dyr, 18 med tilhørende afgrødeoffer og drikofre for tyrene, vædrene og lammene efter deres tal på den foreskrevne måde; 19 desuden en gedebuk som syndoffer; alt foruden det daglige brændoffer med tilhørende afgrødeoffer og drikoffer. 20 På den tredje dag skal I ofre elleve unge tyre, to vædre og fjorten årgamle lam, lydefri dyr, 21 med tilhørende afgrødeoffer og drikofre for tyrene, vædrene og lammene efter deres tal på den foreskrevne måde; 22 desuden en gedebuk som syndoffer; alt foruden det daglige brændoffer med tilhørende afgrødeoffer og drikoffer. 23 På den fjerde dag skal I ofre ti tyre, to vædre og fjorten årgamle lam, lydefri dyr, 24 med tilhørende afgrødeoffer og drikofre for tyrene, vædrene og lammene efter deres tal på den foreskrevne måde; 25 desuden en gedebuk som syndoffer; alt foruden det daglige brændoffer med tilhørende afgrødeoffer og drikoffer. 26 På den femte dag skal I ofre ni tyre, to vædre og fjorten årgamle lam, lydefri dyr, 27 med tilhørende afgrødeoffer og drikofre for tyrene,vædrene og lammene efter deres tal på den foreskrevne måde; 28 desuden en gedebuk som syndoffer; alt foruden det daglige brændoffer med tilhørende afgrødeoffer og drikoffer. 29 På den sjette dag skal I ofre otte tyre, to vædre og fjorten årgamle lam, lydefri dyr, 30 med tilhørende afgrødeoffer og drikofre for tyrene, vædrene og lammene efter deres tal på den foreskrevne måde; 31 desuden en gedebuk til syndoffer; alt foruden det daglige brændoffer med tilhørende afgrødeoffer og drikoffer. 32 På den syvende dag skal I ofre syv tyre, to vædre og fjorten årgamle lam, lydefri dyr, 33 med tilhørende afgrødeoffer og drikofre for tyrene, vædrene og lammene efter deres tal på den foreskrevne måde; 34 desuden en gedebuk som syndoffer; alt foruden det daglige brændoffer med tilhørende afgrødeoffer og drikoffer. 35 På den ottende dag skal I holde festlig samling, I må intet som helst arbejde udføre. 36 Da skal I som brændoffer, som ildoffer til en liflig duft for Herren ofre en tyr, en væder og syv årgamle lam, lydefri dyr, 37 med tilhørende afgrødeoffer og drikofre for tyren, væderen og lammene efter deres tal på den foreskrevne måde; 38 desuden en gedebuk som syndoffer; alt foruden det daglige brændoffer med tilhørende afgrødeoffer og drikoffer. 39 Disse ofre skal I bringe Herren på eders højtider, bortset fra eders løfte og frivilligofre, hvad enten det nu er brændofre, afgrødeofre, drikofre eller takofre.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV