1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Femte Mosebog 13

1 Når en profet eller en, der har drømme, opstår i din midte og forkynd dig et tegn eller et under, 2 og det tegn og under, han talte til dig om, indtræffer, og han samtidig opfordrer eder til at holde eder til andre guder, som I ikke før kendte til, og dyrke dem, 3 så må du ikke høre på den profets tale eller på den, der har drømmen; thi Herren eders Gud sætter eder på prøve for at se, om I elsker Herren eders Gud af hele eders hjerte og hele eders sjæl. 4 4herren eders Gud skal I holde eder til, ham skal I frygte, hans bud skal I holde, hans røst skal I adlyde, ham skal I tjene, og ved ham skal I bolde fast. 5 Men hin profet eller den, der har drømmen, skal lide døden; thi fra Herren eders Gud, som førte eder ud af Ægypten og udløste dig af trællehuset, har han prædiket frafald for at drage dig bort fra den vej, Herren din Gud bød dig at vandre på; og du skal udrydde det onde af din midte. 6 Dersom din broder eller halvbroder, din søn eller datter, din hustru, som du favner, eller din ven, der er dig kær som dit eget liv, hemmeligt vil lokke dig til at gå hen og dyrke andre guder, som hverken du eller dine fædre før kendte til, 7 af de folkeslags guder, der bor rundt om eder, være sig nær eller fjernt, fra den ene ende af jorden til den anden, 8 så må du ikke føje ham eller høre på ham; og du må ikke have medlidenhed med ham, vise ham skånsel eller holde hånd over ham, 9 men du skal slå ham ihjel; din hånd skal være den første, der løfter sig imod ham for at slå ham ihjel, siden alle de andres hånd. 10 Du skal stene ham til døde, fordi han søgte at forføre dig til frafald fra Herren din Gud, der førte dig ud af Ægypten, af trællehuset. 11 Og det skal høres i hele Israel, så de gribes af frygt og ikke mere øver en sådan udåd i din midte! 12 Kommer det dig for øre, at der i en af dine byer, som Herren din Gud giver dig at bo i, 13 er optrådt niddinger af din egen midte, som har forført deres bysbørn til at gå hen og dyrke fremmede guder, som I ikke før kendte til, 14 så skal du omhyggeligt undersøge, efterforske og udgranske sagen, og hvis det viser sig, at det virkelig forholder sig så, at der er øvet en sådan vederstyggelighed i din midte, 15 da skal du hugge indbyggerne i den by ned med sværdet, idet du lægger band på den og alt, hvad der er deri; også kvæget der skal du hugge ned med sværdet. 16 Og alt byttet, der er taget der, skal du samle sammen midt på torvet, og så skal du opbrænde byen og byttet, der er taget der, som et heloffer til Herren din Gud; derefter skal den for evigt ligge i ruiner og aldrig mer bygges op. 17 Og intet af det bandlyste må blive hængende ved din hånd, for at Herren må standse sin flammende vrede og vise dig barmhjertighed og i sin barmhjertighed gøre dig mangfoldig, som han tilsvor dine fædre, 18 fordi du adlyder Herren din Guds røst, så du vogter på alle hans bud, som jeg i dag pålægger dig, og gør, hvad der er ret i Herren din Guds øjne!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - Guds Ord

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV