1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Åbenbaringen 15

1 Og jeg så et andet tegn i Himmelen, stort og underfuldt: Syv engle med de syv plager, som bliver de sidste; thi med dem er Guds harme fuldbyrdet. 2 Og jeg så noget ligesom et glarhav, isprængt med ild. Og jeg så dem, som var gået sejrende ud af kampen med dyret og dets billede og dets navns tal, stå ved glarhavet med Guds harper i deres hænder. 3 Og de sang Moses, Guds tjeners, sang og Lammets sang: »Store og underfulde er dine gerninger, Herre vor Gud, du Almægtige! retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge! 4 Hvem skulle ikke frygte dig, Herre! og prise dit navn? Thi du alene er hellig; ja, alle folkene skal komme og tilbede for dit åsyn, fordi dine retfærdige domme er blevet åbenbaret.« 5 Og derefter så jeg: Templet, vidnesbyrdets telt, i Himmelen blev åbnet, 6 og de syv engle med de syv plager kom ud af templet, iførte skinnende rent linklæde og med guldbælter omkring brystet. 7 Og et af de fire livsvæsener gav de syv engle syv guldskåle fyldte med Guds harme, han, som lever i evighedernes evigheder. 8 Og templet fyldtes med røg fra Guds herlighed og fra hans kraft; og ingen kunne gå ind i templet, førend de syv engles syv plager var fuldbyrdet.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV