1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Åbenbaringen 2

1 Skriv til menighedens engel i Efesus: »Dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd, og som vandrer midt imellem de syv guldlysestager: 2 Jeg kender dine gerninger og din møje og din udholdenhed, og jeg ved, at du ikke kan fordrage de onde; og du har prøvet dem, som kalder sig selv apostle, skønt de ikke er det, og du har fundet, at de er løgnere; 3 og du har udholdenhed og har døjet ondt for mit navns skyld uden at blive træt 4 Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. 5 Kom derfor i hu, hvorfra du er faldet, og omvend dig og gør de samme gerninger som i den første tid; ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis du ikke omvender dig. 6 Dog, det fortrin har du, at du hader nikolaiternes gerninger, som også jeg hader. 7 Den, som har øre, han høre, hvad Ånden siger til menighederne! Den, der sejrer, ham vil jeg give at spise af livets træ, som er i Guds Paradis. 8 Og skriv til menighedens engel i Smyrna: »Dette siger den første og den sidste, han, som var død og blev levende: 9 Jeg kender din trængsel og din fattigdom dog, du er rig! og spotten fra dem, som kalder sig selv jøder, og de er det ikke, men de er Satans synagoge. 10 Frygt ikke for det, du vil komme til at lide! Se, Djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel, for at I skal stilles på prøve, og I skal have trængsel i ti dage. Vær tro indtil døden, så vil jeg give dig livets sejrskrans. 11 Den, som har øre, han høre, hvad Ånden siger til menighederne! Den, der sejrer, skal ingenlunde skades af den anden død. 12 Og skriv til menighedens engel i Pergamum: »Dette siger han, som har det tveæggede, skarpe sværd: 13 Jeg ved, hvor du bor, der, hvor Satans trone står; og du holder fast ved mit navn og fornægtede ikke troen på mig i de dage, da Antipas, mit trofaste vidne, blev dræbt hos jer, der, hvor Satan bor. 14 Dog er der lidt, jeg har imod dig: du har hos dig nogle, som holder fast ved Bileams lære, han der lærte Balak at lægge snarer for Israels børn, for at de skulle spise afgudsofferkød og bedrive utugt. 15 Således har også du nogle, der på lignende måde holder fast ved nikolaiternes lære. 16 Omvend dig! Ellers kommer jeg snart over dig, og jeg vil kæmpe imod dem med min munds sværd. 17 Den, som har øre, han høre, hvad Ånden siger til menighederne! Den, der sejrer, ham vil jeg give af den skjulte manna, og jeg vil give ham en hvid sten, og på den sten er der skrevet et nyt navn, som ingen kender uden den, der får det.« 18 Og skriv til menighedens engel i Tyatira: »Dette siger Guds Søn, han, der har øjne som flammende ild, og hvis fødder ligner skinnende malm: 19 Jeg kender dine gerninger og din kærlighed og troskab og tjeneste og udholdenhed, og jeg ved, at dine sidste gerninger er flere end de første. 20 Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jesabel, som kalder sig selv profetinde og optræder som lærer og forfører mine tjenere til at bedrive utugt og spise afgudsofferkød. 21 Jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun vil ikke omvende sig fra sin utugt. 22 Se, jeg kaster hende på sygelejet og fører stor trængsel over dem, der begår ægteskabsbrud med hende, hvis de ikke omvender sig fra hendes gerninger. 23 Og hendes børn vil jeg slå ihjel med sot, og alle menighederne skal kende, at jeg er den, som ransager nyrer og hjerter; og jeg vil give enhver af jer efter jeres gerninger. 24 Men til jer andre, som er i Tyatira, til alle, der ikke har denne lære og ikke »kender Satans dybder«, som de kalder det til jer siger jeg: Jeg lægger ingen ny byrde på jer. 25 Kun skal I holde fast ved det, I har, indtil jeg kommer. 26 Og den, der sejrer og til det sidste trofast gør mine gerninger, ham vil jeg give magt over folkeslagene; 27 og »med jernspir skal han vogte dem, ligesom lerkar sønderslås« 28 således som også jeg har fået det overdraget af min Fader; og jeg vil give ham morgenstjernen. 29 Den, som har øre, han høre, hvad Ånden siger til menighederne!«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV