1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Åbenbaringen 22

1 Og han viste mig en flod med livets vand, klar som krystal. Fra Guds og Lammets trone vælder den ud 2 midt i stadens gade. På begge sider af floden vokser livets træ, som bærer frugt tolv gange; hver måned giver det sin frugt; og bladene fra træet er til lægedom for folkene. 3 Og der skal ikke mere være noget, som er under forbandelse. Og Guds og Lammets trone skal være i staden, og hans tjenere skal tjene ham, 4 og de skal se hans ansigt, og hans navn skal stå på deres pander. 5 Og der skal ingen nat være mere, og de trænger ikke til lys fra lampe eller lys fra sol, thi Gud Herren skal lyse over dem; og de skal være konger i evighedernes evigheder. 6 Og han sagde til mig: »Disse ord er troværdige og sande; og Herren, profeternes ånders Gud, har udsendt sin engel for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i en hast. 7 Og se, jeg kommer snart. Salig er den, som holder fast ved de profetiske ord i denne bog!« 8 Og jeg, Johannes, er den, som så og hørte dette. Og da jeg havde hørt og set det, kastede jeg mig ned for at tilbede ved fødderne af den engel, som viste mig dette. 9 Og han siger til mig: »Gør det ikke; jeg er din medtjener og dine brødre profeternes, og deres, som holder fast ved ordene i denne bog; Gud skal du tilbede!« 10 Og han siger til mig: »Du skal ikke gemme denne bogs profetiske ord under segl, thi tiden er nær. 11 Lad den, som gør uret, blive ved at gøre uret, og lad den urene blive ved at leve i urenhed, og lad den retfærdige blive ved at øve retfærdighed, og lad den hellige blive ved at leve helligt. 12 Se, jeg kommer snart, og jeg har min løn med mig for at gengælde enhver, efter som hans gerning er. 13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden. 14 Salige er de, som tvætter deres klæder, for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden. 15 Udenfor er hundene og giftblanderne og de utugtige og morderne og afgudsdyrkerne og enhver, som elsker og øver løgn. 16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. 17 Og Ånden og bruden siger: »Kom!« Og den, som hører, skal sige: »Kom!« Og den, som tørster, skal komme; den, som vil, skal modtage livets vand uforskyldt. 18 For enhver, som hører de profetiske ord i denne bog, vidner jeg: »Hvis nogen lægger noget til dette, skal Gud lægge på ham de plager, som der er skrevet om i denne bog. 19 Og hvis nogen tager noget bort fra denne profetiske bogs ord, skal Gud fratage ham hans del i livets træ og den hellige stad, som der er skrevet om i denne bog.« 20 Han, som vidner om dette, siger: »Ja, jeg kommer snart!« Amen. Kom, Herre Jesus! 21 Herren Jesu nåde være med alle!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV