1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Apostlenes Gerninger 3

1 Ved bedetimen, den niende time, gik Peter og Johannes op i helligdommen. 2 Og en mand, der havde været lam fra moders liv af, blev båret derhen; ham plejede man hver dag at sætte ved den port til helligdommen, som kaldes den skønne, for at han kunne bede dem, der gik ind i helligdommen, om almisse. 3 Ham fik øje på Peter og Johannes, da de ville gå ind i helligdommen, og bad dem om at få en almisse. 4 Da så Peter fast på han, og det samme gjorde Johannes, og Peter sagde: »Se på os!« 5 Og han gav nøje agt på dem, da han ventede at få noget af dem. 6 Men Peter sagde: »Sølv og guld har jeg ikke, men hvad jeg har, det giver jeg dig: I Jesu Kristi, nazaræerens', navn stå op og gå!« 7 Og han greb ham ved den højre hånd og rejste ham op. 8 I samme nu blev hans ben og angler stærke, og han sprang op og stod oprejst og begyndte at gå omkring, og han fulgtes med dem ind i helligdommen, hvor han gik omkring og sprang og lovpriste Gud. 9 Og hele folket så ham gå omkring og lovprise Gud. 10 Og de kendte ham, fordi det var ham, der plejede at sidde ved den skønne port til helligdommen for at få almisse; og de blev fulde af rædsel og forfærdelse over det, som var sket ned ham. 11 Medens ham nu holdt fast på Peter og Johannes, strømmede alle folk rædselsslagne sammen om dem på det sted, som kaldes Salomons søjlegang. 12 Da Peter så det, sagde han henvendt til folket: »Israelitiske mænd! hvorfor undrer I jer over denne mand? eller hvorfor stirrer I på os, som om det var os, der ved egen kraft eller fromhed havde gjort, at han er kommen til at gå? 13 Nej, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, vore fædres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, som I forrådte og fornægtede for Pilatus, da han dømte, at han skulle løslades. 14 Men I fornægtede den hellige og retfærdige og bad om, at I måtte få en morder benådet. 15 Livets banebryder dræbte I, men Gud opvakte ham fra de døde; derom er vi vidner. 16 Og det er ved troen på hans navn, at dette hans navn har gjort denne mand, som I ser og kender, stærk; og den tro, som virkedes af Jesus, har givet ham hans fulde førlighed, som I alle har set. 17 Nu ved jeg vel, mine brødre, at I har handlet i uvidenhed, både I og jeres råds herrer. 18 Men på den måde har Gud ladet det gå i opfyldelse, som han forud havde forkyndt gennem alle profeternes mund, at hans Salvede skulle lide. 19 Fat derfor et andet sind og vend om, så jeres synder nå blive udslettede, 20 for at husvalelsestiderne må komme fra Herrens åsyn, og han må sende den Kristus, som var bestemt for jer, nemlig Jesus, 21 hvem Himmelen skal huse indtil genoprettelsestiderne, da alt skal blive genoprettet, som Gud har talt om gennem sine hellige profeters mund fra fordums tid. 22 Moses sagde: »En profet som mig vil Herren jeres Gud lade fremstå for jer, en af jeres brødre; han skal I høre på i alt, hvad han taler til jer; 23 men det skal ske, at hver sjæl, som ikke hører på den profet, skal udryddes af folket.« 24 Og alle profeterne, både Samuel og de, der fulgte efter, så mange som har talt, har også bebudet disse dage. 25 I er nu profeternes børn og børn af den pagt, som Gud oprettede med jeres fædre, da han sagde til Abraham: »Og i din sæd skal alle jordens slægter velsignes.« 26 Det var for jer, Gud først oprejste sin tjener, og ham har sendt ham for at velsigne jer, mår I hver især vender om fra jeres ondskab.«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV