1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Dommerbogen 10

1 Efter Abimelek fremstod som Israels befrier Tola, en søn af Dodos søn pua, en mand af Issakar, som boede i sjamir i Efraims bjerge. 2 Han var dommer i Israel i tre og tyve år. Da han døde, blev han jordet i Sjamir. 3 Efter ham fremstod Gileaditen Jair; han var dommer i Israel i to og tyve år. 4 Han havde tredive sønner, som red på tredive æsler, og de havde tredive byer, som endnu den dag i dag kaldes Jairs teltbyer; de ligger i Gilead. 5 Da Jair døde, blev han jordet i Kamon. 6 Men israelitterne blev ved at gøre, hvad der var ondt i Herrens øjne, idet de dyrkede ba'alerne og astarterne og aramæernes, Zidons, Moabs, ammoniternes og filisternes guder og faldt fra Herren og undlod at dyrke ham. 7 Da blussede Herrens vrede op mod Israel, og han gav dem til pris for filisterne og ammoniterne, 8 som kuede og mishandlede israelitterne i det år; i atten år kuede de alle israelitterne hinsides Jordan i amoritemes land i Gilead. 9 Og Ammoniterne satte over Jordan for også at angribe Juda, Benjamin og Efraims slægt, så at israelitterne kom i stor nød. 10 Da råbte israelitterne til Herren og sagde: »Vi har syndet imod dig, thi vi har forladt Herren vor Gud og dyrket ba'alerne!« 11 Men Herren svarede israelitterne: »Har ikke ægypterne, amoriterne, ammoniterne, filisterne, 12 Zidonierne, amalekiterne og midjaniterne mishandlet eder? Og da I råbte til mig, frelste jeg eder af deres hånd. 13 Men I forlod mig og dyrkede andre guder! Derfor vil jeg ikke mere frelse eder! 14 Gå nu hen og råb til de guder, I udvalgte eder, og lad dem frelse eder i eders nød.« 15 Da sagde israelitterne til Herren: »Vi har syndet! Gør med os, hvad dig tykkes godt, men frels os blot nu!« 16 Og de skilte sig af med de fremmede guder og dyrkede Herren; da kunne han ikke længer holde ud at se Israels nød. 17 Ammoniterne stævnedes sammen, og de slog lejr i Gilead; også israelitterne samlede sig, og de slog lejr i Mizpa. 18 Da sagde folket, Gileads høvdinger, til hverandre: »Hvis der findes en mand, som vil tage kampen op med ammoniterne, skal han være høvding over alle Gileads indbyggere!«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV