1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Dommerbogen 2

1 Herrens engel drog fra Gilgal op til Betel. Og han sagde: »Jeg førte eder op fra Ægypten og bragte eder ind i det land, jeg tilsvor eders fædre. Og jeg sagde: jeg vil i evighed ikke bryde min pagt med eder! 2 Men I må ikke slutte pagt med dette lands indbyggere; deres altre skal I bryde ned! Men I adlød ikke min røst! Hvad har I dog gjort! 3 Derfor siger jeg nu:jeg vil ikke drive dem bort foran eder, men de skal blive brodde i eders sider, og deres guder skal blive eder en snare!« 4 da Herrens engel talede disse ord til alle israelitterne, brast folket i gråd. 5 Derfor kaldte man stedet bokim. Og de ofrede til Herren der. 6 Da Josua havde ladet folket fare, drog israelitterne hver til sin arvelod for at tage landet i besiddelse. 7 Og folket dyrkede Herren, så længe Josua levede, og så længe de ældste var i live, som overlevede Josua og havde set hele det storværk, Herren havde øvet for Israel. 8 Og Josua, Nuns søn, Herrens tjener, døde, 110 år gammel; 9 og de jordede ham på hans arvelod i Timnat-Heres i Efraims bjerge norden for bjerget Ga'asj. 10 Men også hele hin slægt samledes til sine fædre, og efter dem kom en anden slægt, som hverken kendte Herren eller det værk, han havde øvet for Israel. 11 Da gjorde israelitterne, hvad der var ondt i Herrens øjne, og dyrkede Ba'alerne; 12 de forlod Herren, deres fædres Gud, som havde ført dem ud af Ægypten, og holdt sig til andre guder, de omboende folks guder, og tilbad dem og krænkede Herren. 13 De forlod Herren og dyrkede ba'al og astarte. 14 Da blussede Herrens vrede op imod Israel, og han gav dem i røveres hånd, så de udplyndrede dem. Han gav dem til pris for de omboende fjender, så de ikke længer kunne holde stand mod deres fjender. 15 Hvor som helst de rykkede frem, var Herrens hånd imod dem og voldte dem ulykke, som Herren havde sagt og tilsvoret dem. Således bragte han dem i stor vånde. Men når de så råbte til Herren, 16 lod han dommere fremstå, og de frelste dem fra deres hånd, som udplyndrede dem. 17 Dog heller ikke deres dommere adlød de, men bolede med andre guder og tilbad dem. Hurtig veg de bort fra den vej, deres fædre havde vandret på i lydighed mod Herrens bud; de slægtede dem ikke på. 18 Men hver gang Herren lod dommere fremstå iblandt dem, var Herren med dommeren og frelste dem fra deres fjenders hånd, så længe dommeren levede; thi Herren ynkedes, når de jamrede sig over dem, som trængte og undertrykte dem. 19 Men så snart dommeren var død, handlede de atter ilde, ja endnu værre end deres fædre, idet de holdt sig til andre guder og dyrkede og tilbad dem. De holdt ikke op med deres onde gerninger og genstridige færd. 20 Da blussede Herrens vrede op mod Israel, og han sagde: »Efterdi dette folk har overtrådt min pagt, som jeg pålagde deres fædre, og ikke adlydt min røst, 21 vil jeg heller ikke mere bortdrive foran dem et eneste af de folk, som Josua lod tilbage ved sin død, 22 for at jeg ved dem kan sætte Israel på prøve, om de omhyggeligt vil følge Herrens veje, som deres fædre gjorde, eller ej.« 23 Herren lod da disse folkeslag blive og hastede ikke med at drive dem bort; han gav dem ikke i Josuas hånd.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - Guds Ord

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV