1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Efeserbrevet 1

1 Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, sender hilsen til de hellige, som er i Efesus, de troende i Kristus Jesus: 2 Nåde være med eder og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus! 3 Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. 4 Thi før verdens grundvold blev lagt, har han udvalgt os i ham til at være hellige og uden dadel for hans åsyn, 5 og han har i sin kærlighed forudbestemt os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, ifølge sin egen viljes beslutning, 6 til lov og pris for sin nådes herlighed, som han skænkede os i den elskede. 7 I ham har vi forløsning ved hans blod, syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er. 8 Den gav han os i overstrømmende fylde tillige med al visdom og forstand, 9 da han kundgjorde os sin viljes hemmelighed ifølge den beslutning, som han havde fattet hos sig selv, 10 om den frelsesplan: i tidernes fylde at sammenfatte alt, både det himmelske og det jordiske, i Kristus. 11 I ham har vi også fået vor arvelod, vi, som forud var bestemte dertil efter hans for, sæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning, 12 for at vi skulle være hans herlighed til lov og pris, vi, som allerede tidligere havde håbet på Kristus. 13 I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse ja, i ham blev også I, da I kom til troen, beseglet med Helligånden, som var forjættet os, 14 og som er pant på vor arv, så hans ejendomsfolk kan blive forløst, hans herlighed til lov og pris. 15 Derfor kan jeg, siden jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, 16 ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. 17 Og jeg beder om, at vor Herres Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdoms og åbenbarings Ånd i jeres erkendelse af ham, 18 og at han vil oplyse jeres hjertes øjne, så I forstår, hvilket håb han kaldte jer til, hvor rig på herlighed hans arv er iblandt de hellige, 19 og hvor overvældende stor hans magt er i os, som tror. Det er den samme vældige styrkes indgriben, 20 hvormed han virkede i Kristus, da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i den himmelske verden, 21 højt over alle magter og myndigheder og kræfter og herskere og hvert navn, der nævnes kan, ikke blot i denne verden, men også i den kommende; 22 ja, »alt lagde han under hans fødder,« og ham gav han som hoved over alle ting til kirken, 23 der er hans legeme, fyldt af ham, som giver alle al sin fylde.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV