1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Efeserbrevet 2

1 Også jer har han levendegjort, da I var døde i jeres overtrædelser og synder, 2 som I forhen vandrede i, ledede af denne verdens tidsånd og af herskeren over luftens rige, den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn. 3 Til dem hørte vi også alle forhen, da vi fulgte vort køds lyster og gjorde, hvad kødet og tankerne ville, og af natur var vi vredens børn ligesom de andre. 4 Men Gud, som er rig på barmhjertighed, har på grund af den store kærlighed, hvormed han elskede os, 5 gjort os levende med Kristus, os, som var døde på grund af vore overtrædelser af nåde er I frelst! 6 Ja, han har opvakt os med ham og givet os plads med ham i den himmelske verden, i Kristus Jesus, 7 for at han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes overstrømmende rigdom ved godhed mod os i Kristus Jesus. 8 Thi af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven; 9 det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig. 10 Thi hans værk er vi, skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud lagde til rette, for at vi skulle vandre i dem. 11 Kom derfor i hu, at forhen var I, der var født som hedninger og blev kaldt uomskårne af dem, der har navn efter den omskærelse, man med hænder udfører på legemet 12 kom i hu, at I på den tid var uden forbindelse med Kristus, udelukkede fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. 13 Nu derimod, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, kommet nær på grund af Kristi blod. 14 Thi han er vor fred, han, som gjorde begge parter til et og nedrev det gærde, som skiller, nemlig fjendskabet. 15 Ved sit kød afskaffede han nemlig loven med dens bud og forskrifter, for at han i sig kunne skabe de to til et nyt menneske og stifte fred 16 og bringe begge parter, forenede i ét legeme, forligelse med Gud ved korset, da han ved dette dræbte fjendskabet. 17 Og han kom og forkyndte fred for jer, som var langt borte, og fred for dem, som var nær. 18 Thi ved ham har vi, begge parter i en Ånd, adgang til Faderen. 19 Så er I da ikke længer fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere og Guds husfæller, 20 opbyggede på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten. 21 I ham sammenføjes hele bygningen og vokser til et helligt tempel i Herren; 22 i ham bliver også I sammen med os opbygget til en Guds bolig i Ånden.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV