1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Efeserbrevet 3

1 Dette er grunden til, at jeg, Paulus, Kristi Jesu fange for jeres skyld, I hedninger! 2 så sandt som I har hørt om den husholdergerning, Gud i sin nåde gav mig med henblik på jer, 3 at jeg ved en åbenbaring fik kendskab til den hemmelighed, hvorom jeg før i korthed har skrevet. 4 Og når I læser det, kan I deraf skønne, at jeg har indsigt i Kristi hemmelighed, 5 som i tidligere slægter ikke var kundgjort for menneskenes børn, således som den nu ved Ånden er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter, 6 nemlig den hemmelighed, at hedningerne er medarvinger, medindlemmede i legemet og meddelagtige i forjættelsen og alt dette i Kristus Jesus ved evangeliet; 7 og det er jeg blevet tjener for ved den Guds nåde, der blev mig skænket som gave ved hans mægtige indgriben. 8 Ja, mig, den allerringeste af alle hellige, blev den nåde givet at forkynde hedningerne evangeliet om Kristi uransagelige rigdom 9 og at oplyse, hvorledes den frelsesplan er, derfra evighed har ligget gemt som en hemmelighed hos Gud, alle tings skaber, 10 for at Guds visdom nu i al dens mangfoldighed ved kirken skulle gives til kende for magterne og myndighederne i den himmelske verden. 11 Således var fra evige tider det forsæt, som han udførte i Kristus Jesus, vor Herre; 12 i ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang ved troen på ham. 13 Derfor beder jeg jer om ikke at tabe modet over mine trængsler, som jeg lider for jeres skyld; det er jo en ære for jer. 14 For denne sags skyld bøjer jeg mine knæ for Faderen, 15 efter hvem ethvert faderforhold i Himmel og på jord har sit navn; og jeg beder om, 16 at han efter sin herligheds rigdom vil give jer, at I med kraft må styrkes ved hans Ånd i det indre menneske, 17 at Kristus må bo ved troen i jeres hjerter, og at I må blive rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, 18 så at I sammen med alle de hellige må kunne fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, 19 og kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I kan fyldes med hele Gudsfylde. 20 Men ham, som over al måde formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over det, som vi beder om eller forstår. 21 ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gennem alle slægterne i evighedernes evighed! Amen.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV