1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Efeserbrevet 5

1 I skal derfor ligne Gud, som hans elskede børn, 2 og vandre i kærlighed, ligesom også Kristus elskede jer og gav sig selv hen for os som en gave og et offer, »en liflig duft« for Gud. 3 Men utugt og al slags urenhed eller havesyge bør end ikke nævnes iblandt jer, som det sømmer sig for hellige, 4 ej heller skammelig færd eller tåbelig snak eller letfærdig skæmt (den slags er utilbørligt), men hellere taksigelse. 5 Thi det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller havesyg det er det samme som en afgudsdyrker har lod og del i Kristi og Guds rige. 6 Lad ingen bedrage jer med tomme ord; thi for sådanne synders skyld kommer Guds vrede over ulydighedens børn. 7 Gør derfor ikke fælles sag med dem! 8 Thi I var forhen mørke, men nu er I lys i Herren; I skal vandre som lysets børn 9 lysets frugt består jo i al godhed og retfærdighed og sandhed; 10 vælg, hvad der er velbehageligt for Herren. 11 Vær ikke meddelagtige i mørkets golde gerninger, men bring dem hellere for dagen. 12 Thi hvad der lønligt bedrives af dem, er skammeligt blot at nævne; 13 men alt dette bliver opklaret, når det bringes for dagen af lyset. Ja, alt det, der bliver opklaret, er selv lys. 14 Det hedder jo: »Vågn op, du som sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig!« 15 Se derfor nøje til, hvorledes I vandrer, at det ikke er som uvise, men som vise, 16 så I udnytter det gunstige øjeblik, thi dagene er onde. 17 Derfor, vær ikke uforstandige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. 18 Og drik jer ikke fulde i vin, det fører kun til udsvævelser; men lad jer fylde af Ånden, 19 så I taler hverandre til med salmer og hymner og åndelige sange og synger og spiller i jeres hjerte for Herren 20 og altid siger Gud, vor Fader, tak for alle ting i vor Herres Jesu Kristi navn 21 og underordner jer under hverandre i ærefrygt for Kristus. 22 I hustruer skal underordne jer under jeres mænd som under Herren; 23 thi en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved, han som er sit legemes frelser. 24 Ja, ligesom kirken underordner sig under Kristus, skal også hustruerne underordne sig under deres mænd i alt. 25 I mænd! elsk jeres hustruer, ligesom Kristus elskede kirken og gav sig selv hen for den, 26 for at han kunne hellige den, idet han rensede den i vandbadet ved ordet, 27 og for at han således kunne fremstille kirken for sit åsyn som herlig, uden plet eller rynke eller andet sådant, nej, den skulle være hellig og dadelfri. 28 På samme måde bør mændene elske deres hustruer som deres egne legemer; den, som elsker sin hustru, elsker sig selv. 29 Ingen har jo nogen sinde hadet sit eget kød, men han giver det føde og har omhu for det, ligesom Kristus har for kirken, 30 fordi vi er lemmer på hans legeme. 31 »Derfor skal en mand forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de to skal være ét kød.« 32 Den hemmelighed, der ligger heri, er dyb; jeg sigter hermed til Kristus og kirken. 33 Dog skal også I hver især elske sin hustru som sig selv; men hustruen skal have ærefrygt for sin mand!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - Guds Ord

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV