1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Efeserbrevet 6

1 I børn! vær lydige i Herren mod jeres forældre, thi det er ret. 2 »Ær din fader og din moder,« dette er jo det første bud, der er knyttet forjættelse til: 3 »for at det må gå dig vel, og du må få et langt liv på jorden.« 4 Og I fædre! I må ikke opirre jeres børn, men opdrag dem i Herrens tugt og formaning. 5 I trælle! vær lydige mod jeres jordiske herrer, som mod Kristus, med frygt og bæven og af et oprigtigt hjerte; 6 ikke med øjentjeneste som de, der vil tækkes mennesker, men som Kristi tjenere, der gør Guds vilje af hjertet. 7 Og udfør jeres tjeneste med villigt sind, som om I tjente Herren og ikke mennesker. 8 I ved jo, at enhver skal få igen af Herren, hvad godt han gør, enten han er træl eller fri. 9 Og I herrer! gør ligeså mod dem, lad være med at true; I ved jo, at de har deres Herre i Himlene lige såvel som I, og hos ham er der ikke personsanseelse. 10 I øvrigt, hent kraft fra Herren og hans vældige styrke! 11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. 12 Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. 13 Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I må kunne stå imod på den onde dag og holde stand efter at have besejret alt. 14 Så stå da med sandheden spændt som bælte om jeres lænder, og iførte »retfærdigheden som brynje«, 15 tag som sko på jeres fødder villighed til at forkynde fredens evangelium, 16 løft i al jeres færd troens skjold, hvormed I kan slukke alle den Ondes gloende pile, 17 tag imod »frelsens hjelm« og Åndens sværd, som er Guds ord. 18 Gør dette til enhver tid under stadig påkaldelse og bøn, idet I altid beder i Ånden, og vær årvågne dertil med stadig udholdenhed og bøn for alle de hellige. 19 Bed også for mig, at ordene må gives mig, når jeg åbner min mund, så jeg med frimodighed kan kundgøre evangeliets hemmelighed, 20 for hvis skyld jeg nu er et sendebud i lænker. Ja, bed om, at jeg må have frimodighed til at tale ret derom. 21 Men for at også I kan få at vide, hvordan det står til hos mig, hvorledes jeg har det, skal Tykikus, den elskede broder og trofaste hjælper i Herren, meddele jer alt; 22 ham sender jeg til jer, netop for at I skal erfare, hvordan det går os, og for at han skal opmuntre jeres hjerter. 23 Fred være med brødrene og kærlighed tillige med tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus! 24 Nåde være med alle dem, som elsker vor Herre Jesus Kristus i hans uforkrænkelighed.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV