1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Esajas bog 11

1 Men der skyder en kvist af Isajs stub, et skud gror frem af hans rod; 2 og Herrens Ånd skal hvile over ham, visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, Herrens kundskabs og frygts Ånd. 3 Hans hu står til Herrens frygt; han dømmer ej efter, hvad øjnene ser, skønner ej efter, hvad ørene hører. 4 Han dømmer de ringe med retfærd, fælder redelig dom over landets arme. Voldsmanden slår han med mundens ris, gudløse dræber han med læbernes ånde. 5 Og retfærd er bæltet, han har om sin lænd, trofasthed hofternes bælte. 6 Og ulven skal gå hos lammet, panteren hvile hos kiddet, kalven og ungløven græsse sammen, dem driver en lille dreng. 7 Kvien og bjørnen bliver venner, deres unger ligger side om side, og løven æder strå som oksen; 8 den spæde skal lege ved øglens hul, den afvante række sin hånd til giftslangens rede. 9 Der gøres ej ondt og voldes ej men i hele mit hellige bjergland; thi landet er fuldt af Herrens kundskab, som vandene dækker havets bund. 10 På hin dag skal hedningerne søge til Isajs rodskud, der står som et banner for folkeslagene, og hans bolig skal være herlig. 11 På hin dag skal Herren atter udrække sin hånd for at vinde, hvad der er til rest af hans folk, fra Assur og fra Ægypten, fra Patros, Ætiopien og Elam, fra Sinear, Hamat og havets strande. 12 For folkene rejser han banner, samler Israels bortdrevne mænd, sanker Judas spredte kvinder fra verdens fire hjørner. 13 Efraims skinsyge viger, og Judas avind svinder; Efraim er ikke skinsygt på Juda, og Juda bærer ej avind mod Efraim. 14 I vest slår de ned på filisternes skulder, sammen plyndrer de østens sønner, mod Edom og Moab rækker de hånden, Ammons sønner lyder dem. 15 Herren udtørrer ægypterhavets vig og svinger hånden mod floden i sin Ånds vælde; han kløver den i syv bække, så man kan gå over med sko; 16 der bliver en banet vej for dem af hans folk, som levnes fra Assyrien, således som der var for Israel, da det drog op fra Ægypten.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV