1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Esajas bog 19

1 Et udsagn om Ægypten. Se, Herren farer på letten sky og kommer til Ægypten; Ægyptens guder bæver for ham, Ægyptens hjerte smelter i brystet. 2 Jeg hidser Ægypten mod Ægypten, så de kæmper broder mod broder, ven mod ven, by mod by, rige mod rige. 3 Ægyptens forstand står stille, dets råd gør jeg til intet, så de søger guder og manere, genfærd og ånder. 4 Jeg giver Ægypten hen i en hårdhjertet herres hånd, en voldskonge bliver deres hersker, så lyder det fra Herren, Hærskares Herre. 5 Vandet i floden svinder, strømmen bliver sid og tør; 6 strømmene udspreder stank, Ægyptens floder svinder og tørres; rør og siv visner hen, 7 alt græsset ved nilbredden dør, al sæd ved nilen hentørres, svinder og er ikke mere. 8 Fiskerne sukker og sørger, alle, som meder i nilen; de, som, sætter garn i vandet, gribes af modløshed. 9 Til skamme er de, som væver linned, heglersker og de, som væver byssus; 10 spinderne er sønderknust, hver daglejer sørger bittert. 11 Kun dårer er Zoans øverster, Faraos viseste rådmænd så dumt et råd. Hvor kan i sige til Farao: »jeg Er en ætling af vismænd, ætling af fortidens konger?« 12 Ja, hvor er nu dine vismænd? Lad dem dog kundgøre dig og lade dig vide, hvad Hærskares Herre har for mod ægypten! 13 Hans fyrster blev dårer: Fyrster i nof blev tåber. Ægypten er bragt til at rave af stammernes hjørnesten. 14 I dets indre har Herren udgydt svimmelheds ånd; Ægypten fik de til at rave i al dets id, som den drukne raver i sit spy. 15 For Ægypten lykkes intet, hverken for hoved eller hale, palme eller siv. 16 På hin dag skal Ægypten blive som kvinder; det skal ængstes og grue for Hærskares Herres svungne hånd, som han svinger imod det. 17 Judas land bliver Ægypten en rædsel; hver gang nogen minder dem derom, gribes de af angst for, hvad Hærskares Herre har for imod det. 18 På hin dag skal fem byer i Ægypten tale Kana'ans tungemål og sværge ved Hærskares Herre; en af dem skal kaldes Ir-haheres. 19 På hin dag skal Herren have et alter midt i Ægypten og en stenstøtte ved dets grænse. 20 Det skal være tegn og vidne for Hærskares Herre i Ægypten; når de råber til Herren over dem, som mishandler dem, vil han sende dem en Frelser; han skal stride og udfri dem. 21 Da skal Herren give sig til kende for Ægypten, Ægypterne skal lære Herren at kende på hin dag; de skal bringe slagtoffer og afgrødeoffer og gøre løfter til Herren og indfri dem. 22 Herren skal slå Ægypten, slå og læge; og når de omvender sig til Herren, bønhører han dem og læger dem. 23 På hin dag skal der gå en banet vej fra Ægypten til Assyrien, og Assyrien skal komme til Ægypten og Ægypten til Assyrien, og Ægypten skal tjene Herren sammen med Assyrien. 24 På hin dag skal Israel selvtredje, sammen med Ægypten og Assyrien, være en velsignelse midt på jorden, 25 som Hærskares Herre velsigner med de ord: »Velsignet være Ægypten, mit folk, og Assyrien, mine hænders værk, og Israel, min arvelod!«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV