1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Esajas bog 37

1 Da kong Ezekias hørte det, sønderrev han sine klæder, hyllede sig i sæk og gik ind i Herrens hus. 2 Og han sendte paladsøversten Eljakim og statsskriveren Sjebna og præsternes ældste, hyllet i sæk, til profeten Esajas, Amoz's søn, 3 for at sige til ham: »ezekias lader sige: En nødens, tugtelsens og forsmædelsens dag er denne dag, thi barnet er ved at fødes, men der er ikke kraft til at bringe det til verden! 4 Dog vil Herren din Gud måske høre, hvad Rabsjake har sagt, han, som er sendt af sin herre, assyrerkongen, for at håne den levende Gud, og måske vil han straffe ham for de ord, som Herren din Gud har hørt gå derfor i forbøn for den rest, der endnu er tilbage!« 5 Da kong Ezekias's folk kom til Esajas, 6 sagde han til dem: »således skal i svare eders herre: Så siger Herren: Frygt ikke for de ord, du har hørt, som assyrerkongens trælle har hånet mig med! 7 Se, jeg vil indgive ham en ånd, og han skal få en tidende at høre, så han vender tilbage til sit land, og i hans eget land vil jeg fælde ham med sværdet!« 8 Rabsjake vendte så tilbage og traf assyrerkongen i færd med at belejre Libna, thi han havde hørt, at kongen var brudt op fra Lakisj. 9 Så fik han underretning: Om, at kong tirhaka af Ætiopien var rykket ud for at angribe ham, og han sendte sendebud til Ezekias og sagde: 10 »Således skal i sige til kong Ezekias af Juda: Lad ikke din Gud, som du slår din lid til, vildlede dig med at sige, at Jerusalem ikke skal gives i assyrerkongens hånd! 11 Du har jo dog hørt, hvad assyrerkongerne har gjort ved alle lande, hvorledes de har lagt band på dem og du skulle kunne undslippe! 12 De folk, mine fædre tilintetgjorde, Gozan, Karan, Rezef og folkene fra eden i Telassar, har deres guder kunnet frelse dem? 13 Hvor er kongen af Hamat, kongen af Arpad eller kongen af La'ir, Sefarvajim, Hena og Ivva?« 14 Da Ezekias havde modtaget brevet af sendebudenes hånd og læst det, gik han op i Herrens hus og bredte det ud for Herrens åsyn. 15 Derpå bad Ezekias den bøn for Herrens åsyn: 16 »Hærskares Herre, Israels Gud, du, som troner over keruberne, du alene er Gud over alle jordens riger; du har gjort himmelen og jorden! 17 Bøj nu dit øre, herre, og lyt, åbn dine øjne, herre, og se! Læg mærke til alle de ord, Sankerib har sendt hid for at spotte den levende Gud! 18 Det er sandt, herre, at assyrerkongerne har tilintetgjort alle de folk og deres lande 19 og kastet deres guder i ilden; men de er ikke guder, kun menneskehænders værk af træ eller sten; derfor kunne de ødelægge dem. 20 Men frels os nu, herre vor Gud, af hans hånd, så alle jordens riger kan kende, at du, herre, alene er Gud!« 21 Så sendte Esajas, Amoz's søn, bud til Ezekias og lod sige: »Så siger Herren, Israels Gud: Din bøn angående assyrerkongen Sankerib har jeg hørt!« 22 Således lyder det ord, Herren talede imod ham: Hun håner, hun spotter dig, jomfruen, Zions datter, Jerusalems datter ryster på hovedet ad dig! 23 Hvem har du hånet og smædet, mod hvem har du løftet din røst? til Israels hellige løfted i hovmod du blikket! 24 Ved dine trælle håned du Herren og sagde: »Med mine talløse vogne besteg jeg bjergenes højder, Libanons afsides egne; jeg fælded dets cedres højskov, dets ædle cypresser, trængte frem til dets øverste raststed, dets havers skove. 25 Fremmed vand grov jeg ud, og jeg drak det, tørskoet skred jeg over Ægyptens strømme!« 26 Har du ej hørt det? For længst kom det op i min tanke, jeg lagde det fordum til rette, nu lod jeg det ske, og du gjorde murstærke byer til øde stenhobe 27 mens folkene grebes i afmagt af skræk og skam, blev som græsset på marken, det spirende grønne, som græs på tage, som mark for østenvinden. 28 Jeg ser, når du rejser og sætter dig, ved, når du går og kommer. 29 Fordi du raser imod mig, din trods bar nået mit øre, lægger jeg ring i din næse og bidsel i munden og fører dig bort ad vejen, du kom! 30 Og dette skal være dig tegnet: I år skal man spise, hvad der såed sig selv, og året derpå, hvad der skyder af rode, tredje år skal man så og høste, plante vin og nyde dens frugt. 31 Den, bjærgede rest af Judas hus slår atter rødder forneden og bærer sin frugt foroven; 32 thi fra Jerusalem udgår en rest, en levning fra Zions bjerg. Hærskares Herres nidkærhed virker dette. 33 Derfor, så siger Herren om assyrerkongen: I byen her skal han ej komme ind, ej sende en pil herind, ej nærme sig den med skjolde eller opkaste vold imod den; 34 ad vejen, han kom, skal han gå igen, i byen her skal han ej komme ind så lyder det fra Herren. 35 Jeg værner og Frelser denne by for min og min tjener Davids skyld! 36 Så gik Herrens engel ud og ihjelslog i assyrernes lejr 185000 mand; og se, næste morgen tidlig lå de alle døde. 37 Da brød assyrerkongen Sankerib op, vendte hjem og blev siden i Nineve. 38 Men da han engang tilbad i sin Gud Nisroks hus, slog hans sønner Adrammelek og Sar'ezer ham ihjel med deres sværd, hvorefter de flygtede til Ararats land: Og hans søn Asarhaddon blev konge i hans sted.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV