1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Esajas bog 39

1 Ved den tid sendte Bal'adans søn, kong merodak-Bal'adan af Babel, brev og gave til Ezekias, da han hørte, at han havde været syg, men var blevet rask. 2 Og Ezekias glædede sig over deres komme og viste dem huset, hvor han havde sine skatte, sølvet og guldet, røgelsestofferne, den fine olie, hele sit våbenoplag og alt, hvad der var i hans skatkamre; der var ikke den ting i hans hus og hele hans rige, som Ezekias ikke viste dem. 3 Da kom profeten Esajas til kong Ezekias og sagde til ham: »hvad sagde disse mænd, og hvorfra kom de til dig?« Ezekias svarede: »De kom fra et fjernt land, fra Babel.« 4 Da spurgte han: »hvad fik de at se i dit hus?« Ezekias svarede: »Alt, hvad der er i mit hus, så de; der er ikke den ting i mine skatkamre, jeg ikke viste dem.« 5 Da sagde Esajas til Ezekias: »hør Hærskares Herres ord! 6 Se, dage skal komme, da alt, hvad der er i dit hus, og hvad dine fædre har samlet indtil denne dag, skal bringes til Babel og intet lades tilbage, siger Herren. 7 Og af dine sønner, der nedstammer fra dig, og som du avler, skal nogle tages og gøres til hofmænd i Babels konges palads!« 8 Men Ezekias sagde til Esajas: »Det ord fra Herren, du har talt, er godt!« Thi han tænkte: »Så bliver der da fred og tryghed, så længe jeg lever!«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV