1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Esajas bog 51

1 Hør mig, I, som jager efter retfærd, som søger Herren! Se til klippen, i huggedes af, til gruben, af hvilken i brødes, 2 se til eders fader Abraham, til sara, der fødte eder: Da jeg kaldte ham, var han kun een, jeg velsigned ham, gjorde ham til mange. 3 Thi Herren trøster Zion, trøster alle dets tomter, han gør dets ørk som eden, dets ødemark som Herrens have; der skal findes fryd og glæde, lovsang og strengespil. 4 I folkeslag, lyt til mig, I folkefærd, lån mig øre! Thi lov går ud fra mig, min ret som folkeslags lys; 5 min retfærd nærmer sig hastigt, min Frelse oprinder, mine arme bringer folkeslag ret; fjerne strande bier på mig og længes efter min arm. 6 Løft eders øjne mod himlen og se på jorden hernede! Thi himlen skal svinde som røg, jorden som en opslidt klædning, dens beboere skal dø som myg. Men min Frelse varer evigt, min retfærd ophører aldrig. 7 Hør mig, I, som kender retfærd, du folk med min lov i dit hjerte, frygt ej menneskers hån, vær ikke ræd for deres spot! 8 Som en klædning skal møl fortære dem,,orm fortære dem som uld, men min retfærd varer evigt, min Frelse fra slægt til slægt. 9 Vågn op, vågn op, Herrens arm, og ifør dig styrke, vågn op som i henfarne dage, i urtidens slægter! Mon du ej kløvede rahab, gennembored dragen, 10 mon du ej udtørred havet, stordybets vande, gjorde havets dyb til en vej, hvor de genløste gik? 11 Herrens forløste vender hjem, de drager til Zion med jubel med evig glæde om issen; fryd og glæde får de, sorg og suk skal fly. 12 Jeg, jeg er eders trøster, hvem er da du, at du frygter dødelige, jordiske mennesker, der bliver som græs, 13 at du glemmer Herren, din skaber, der udspændte himlen og grundfæsted jorden, at du altid dagen lang frygter for undertrykkerens vrede. Så snart han vil til at lægge øde, hvor er da undertrykkerens vrede? 14 Snart skal den krumsluttede løses og ikke dø og synke i graven eller mangle brød, 15 så sandt jeg er Herren din Gud, som rører havet, så bølgerne bruser, den, hvis navn er Hærskares Herre. 16 Jeg lægger mine ord i din mund og gemmer dig under min hånds skygge for at udspænde himmelen og grundfæste jorden og sige til Zion: »Du er mit folk.« 17 Vågn op, vågn op, stå op, Jerusalem, som af Herrens hånd fik rakt hans vredes bæger og tømte den berusende kalk til sidste dråbe. 18 Af alle de børn, hun fødte, ledte hende ingen, af alle de børn, hun fostred, greb ingen hendes hånd. 19 To ting timedes dig hvo ynker dig vel? Vold og våde, hunger og sværd - hvo trøster dig? 20 Ved alle gadehjørner lå dine sønner i afmagt som i garn antiloper, fyldte med Herrens vrede, med trusler fra din Gud. 21 Hør derfor, du arme, drukken, men ikke af vin: 22 Så siger din herre, Herren, din Gud, der strider for sit folk: Se, jeg tager den berusende kalk fra din hånd, aldrig mer skal du drikke min vredes bæger; 23 og jeg rækker det til dine plagere, dem, som bød dig: »Bøj dig, så vi kan gå over!« og du gjorde din ryg til gulv, til gade for vandringsmænd.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV