1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Esajas bog 56

1 Så siger Herren: Tag vare på ret og øv retfærd! Thi min Frelses komme er nær, min ret skal snart åbenbares. 2 Salig er den; der gør så, det menneske, som fastholder dette: Holder sabbatten hellig og varer sin hånd fra at øve noget ondt. 3 Ej sige den fremmede, som slutter sig til Herren: »Herren vil skille mig ud fra sit folk!« og gildingen sige ikke: »Se, jeg er et udgået træ!« 4 Thi så siger Herren: Gildinger, som holder mine sabbatter, vælger, hvad jeg har behag i, og holder fast ved min pagt, 5 dem vil jeg give i mit hus, på mine mure et minde, et navn, der er bedre end sønner og døtre; jeg giver dem et evigt navn, et navn, der ikke skal slettes. 6 Og de fremmede, som slutter sig til Herren for at tjene ham og elske hans navn, for at være hans tjenere, alle, som helligholder sabbatten og holder fast ved min pagt, 7 vil jeg bringe til mit hellige bjerg og glæde i mit bedehus; deres brændofre og deres slagtofre bliver til behag på mit alter; thi mit hus skal kaldes et bedehus for alle folk. 8 Det lyder fra den Herre Herren: Når jeg samler Israels bortstødte, samler jeg andre dertil, til dets egen samlede flok. 9 Alle i markens dyr, kom hid og æd, alle i dyr i skoven! 10 Blinde er alle dets vogtere, intet ved de, alle er stumme hunde, som ikke kan gø, de ligger og drømmer, de elsker søvn; 11 grådige er de hunde, kender ikke til mæthed. Og sådanne folk er hyrder! De skønner intet, de vender sig hver sin vej, hver søger sin fordel: 12 Kom, så henter jeg vin, vi drikker af mosten; som i dag skal det være i morgen, ovenud herligt!«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV