1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Esajas bog 9

1 Men engang skal der ikke længer være mørke i det land, hvor der nu er trængsel; i fortiden bragte han skændsel over Zebulons og naftalis land, men i fremtiden bringer han ære over vejen langs søen, landet hinsides Jordan, hedningernes kreds. 2 Det folk, som vandrer i mørke, skal skue så stort et lys; lys stråler frem over dem, som bor i mulmets land. 3 Du gør fryden mangfoldig, glæden stor, de glædes for dit åsyn, som man glædes i høst, ret som man jubler, når bytte deles. 4 Thi dets tunge åg og stokken til dets ryg, dets drivers kæp, har du brudt som på midjans dag; 5 ja, hver en støvle, der tramper i striden, og kappen, der søles i blod, skal brændes og ende som luernes rov. 6 Thi et barn er født os, en søn er os givet, på hans skulder skal herredømmet hvile; og hans navn skal være: Underfuld rådgiver, vældig Gud, evigheds fader, fredsfyrste. 7 Stort bliver herredømmet, endeløs freden over Davids trone og over hans rige, at det må grundes og fæstnes ved ret og retfærd fra nu og til evig tid. Hærskares Herres nidkærhed gør det. 8 Et ord sender Herren mod Jakob, i Israel slår det ned; 9 alt folket får det at kende, Efraim og Samarias borgere. Thi de siger i hovmod og hjertets stolthed: 10 »Teglsten faldt, vi bygger med kvader, morbærtræer blev fældet, vi får cedre i stedet!« 11 Da rejser Herren dets uvenner mod det og ægger dets fjender op, 12 syrerne forfra, filisterne bagfra, de æder Israel med opspilet gab. Men trods alt har hans vrede ej lagt sig, hans hånd er fremdeles rakt ud. 13 Men til ham, der slår det, vender folket ej om, de, søger ej Hærskares Herre. 14 Da hugger Herren hoved og hale af Israel, palme og siv på en eneste dag. 15 Den ældste og agtede er hoved, løgnprofeten er hale. 16 De ledende i dette folk leder vild, og de, der ledes, opsluges. 17 Derfor glædes ej Herren ved dets unge mænd, har ej medynk med dets faderløse og enker. Thi alle er niddinger og ugerningsmænd, og hver en mund taler dårskab. Men trods alt har hans vrede ej lagt sig, hans hånd er fremdeles rakt ud. 18 Thi gudløshed brænder som ild, fortærer torn og tidsel, sætter ild på det tætte krat, så det hvirvler op i røg. 19 Ved Hærskares Herres vrede står landet i brand, og folket bliver som føde for ilden; de skåner ikke hverandre. 20 Man snapper til højre og hungrer, æder om sig til venstre og mættes dog ej. Hver æder sin næstes kød, 21 Manasse Efraim, Efraim Manasse, og de overfalder Juda sammen. Men trods alt har hans vrede ej lagt sig, hans hånd er fremdeles rakt ud.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV