1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Esters bog 1

1 I Ahasverus's dage - den Ahasverus, der herskede over landene fra Indien til Ætiopien, 127 lande - 2 i hine dage, da kong Ahasverus sad på sin kongetrone i borgen Susan, tildrog der sig følgende. 3 I sit tredje regeringsår gjorde han et gæstebud for alle sine fyrster og sine folk; Persiens og Mediens ypperste hærførere og landsdelenes fyrster var hans gæster, 4 og han udfoldede sin kongelige herligheds rigdom og sin magts glans og pragt for dem i mange dage, 180 dage. 5 Og da disse dage var omme, gjorde kongen for hele folket i borgen Susan, fra den højeste til den laveste, et syv dages gæstebud på den åbne plads foran parken ved kongeborgen. 6 Hvidt linned og violet purpur var med snore af fint linned og rødt purpur hængt op på sølvstænger og marmorsøjler, og guld- og sølvdivaner stod på et gulv, der var indlagt med broget og hvidt marmor, perlemor og sorte sten. 7 Drikkene skænkedes i guldbægre, alle forskellige, og der var kongelig vin i store måder på ægte fyrstevis; 8 og ved drikkelaget gjaldt den regel, at man ikke nødte nogen; thi kongen havde pålagt alle sine hovmestre at lade enhver om, hvor meget han ville have. 9 Også dronning vasjti gjorde et gæstebud for kvinderne i kong Ahasverus's kongeborg. 10 Da kongen den syvende dag var oprømt af vinen, bød han Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar og Karkas, de syv hofmænd, som stod i kong Ahasverus's tjeneste, 11 at føre dronning Vasjti, prydet med det kongelige Diadem, frem for kongen, for at han kunne vise folkene og fyrsterne hendes dejlighed. Thi hun var meget smuk. 12 Men dronning Vasjti vægrede sig ved at komme på kongens bud, som hofmændene overbragte. Da blev kongen harmfuld, og vreden blussede op i ham. 13 Og kongen spurgte de vise, som kendte til tidernes tydning - thi kongens ord blev efter skik og brug forelagt alle de lov- og retskyndige, 14 og de, der stod ham nærmest, var Karsjena, Sjetar, Admata, Tarsjisj, Meres, Marsena og Memukan, de syv persiske og mediske fyrster, som så kongens åsyn og havde den øverste magt i riget: 15 Hvad skal der efter loven gøres ved dronning Vasjti, fordi hun ikke adlød den befaling, kong Ahasverus gav hende ved hofmændene? 16 Da sagde Memukan i kongens og fyrsternes påhør: »Dronning Vasjti har ikke alene forbrudt sig imod kongen, men også imod alle fyrster og alle folk i alle kong Ahasverus's lande; 17 thi dronningens opførsel vil rygtes blandt alle kvinderne, og følgen bliver, at de viser deres mænd ringeagt, når det hedder sig: kong Ahasverus bød, at man skulle føre dronning Vasjti til ham, men hun kom ikke! 18 Og så snart de hører om dronningens adfærd, lader persiens og Mediens fyrstinder alle kongens fyrster det høre; deraf kan der kun komme ringeagt og vrede. 19 Hvis kongen synes, så lade han udgå et kongeligt bud, som skal optegnes i persiens og Mediens love og være uigenkaldeligt, om at Vasjti aldrig mere må vise sig for kong Ahasverus; og kongen skal give hendes kongelige værdighed til en anden, som er bedre end hun. 20 Når så den forordning, kongen lader udgå, bliver kendt i hele hans rige thi det er stort - da vil alle kvinderne, både høje og lave, vise deres mænd agtelse. 21 Det forslag var godt i kongens og fyrsternes øjne, og kongen fulgte memukans forslag. 22 Han sendte skrivelser til alle kongens lande, til hver landsdel med dens egen skrift og til hvert folk på dets eget sprog, om at hver mand skulle være herre i sit eget hus og tale sit folks sprog.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV