1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Ezekiels bog 3

1 Så sagde han til mig: »Menneskesøn, slug hvad du her har for dig, slug denne bogrulle og gå så hen og tal til Israels hus!« 2 Så åbnede jeg munden, og han lod mig sluge bogrullen 3 og sagde til mig: »Menneskesøn! Lad din bug fortære den bogrulle, jeg her giver dig, og fyld dine indvolde dermed!« og jeg slugte den, og den var sød som honning i min mund. 4 Så sagde han til mig: »menneskesøn, gå til Israels hus og tal mine ord til dem! 5 Thi du sendes til Israels folk, ikke til et folk med dybt mål og tungt mæle, 6 ikke til mange hånde folkeslag med dybt mål og tungt mæle, hvis tale du ikke fatter, hvis jeg sendte dig til dem, ville de høre dig. 7 Men Israels hus vil ikke høre dig, thi de vil ikke høre mig; thi hele Israels hus har hårde pander og stive hjerter. 8 Se, jeg gør dit ansigt hårdt som deres ansigter og din pande hård som deres pander; 9 som diamant, hårdere end flint gør jeg din pande. Frygt ikke for dem og vær ikke ræd for deres ansigter, thi de er en genstridig slægt!« 10 Videre sagde han til mig: »Menneskesøn, alle mine ord, som jeg taler til dig, skal du optage i dit hjerte og høre med dine ører; 11 og gå så hen til dine landflygtige landsmænd og tal til dem og sig: Så siger den Herre Herren! - Hvad enten de så hører eller ej!« 12 Så løftede ånden mig, og jeg hørte bag mig larmen af et vældigt jordskælv, da Herrens herlighed hævede sig fra sit sted, 13 og suset af de levende væseners vinger, der rørte hverandre, og samtidig lyden af hjulene og larmen af jordskælvet. 14 Og ånden løftede mig og førte mig bort, og jeg vandrede bitter og gram i hu, idet Herrens hånd var over mig med vælde. 15 Så kom jeg til de landflygtige i Tel-Abib, de, Som boede ved floden Kebar, og der sad jeg syv dage iblandt dem og stirrede hen for mig. 16 Syv dage senere kom Herrens ord til mig således: 17 menneskesøn! Jeg sætter dig til vægter for Israels hus; hører du et ord af min mund, skal du advare dem fra mig. 18 Når jeg siger til den gudløse: »Du skal visselig dø!« og du ikke advarer ham eller for at bevare hans liv taler til ham om at omvende sig fra sin gudløse vej, så skal samme gudløse dø for sin misgerning, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. 19 Advarer du derimod den gudløse, og han ikke omvender sig fra sin gudløshed og sin vej, så skal samme gudløse dø for sin misgerning, men du har reddet din sjæl. 20 Og når en retfærdig vender sig fra sin retfærdighed og gør uret, og jeg lægger anstød for ham, så han dør, og du ikke har advaret ham, så dør han for sin synd, og den retfærdighed, han har øvet, skal ikke tilregnes ham, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. 21 Har du derimod advaret den retfærdige mod at synde, og han ikke synder, så skal samme retfærdige leve, fordi han lod sig advare, og du har reddet din sjæl. 22 Siden kom Herrens hånd over mig der, og han sagde til mig: »Stå op og gå ud i dalen, der vil jeg tale med dig!« 23 Så stod jeg op og gik ud i dalen, og se, der stod Herrens herlighed, som jeg havde set denved floden Kebar. Da faldt jeg på mit ansigt. 24 Men ånden kom i mig og rejste mig på mine fødder. Så taiede han til mig og sagde: Gå hjem og luk dig inde i dit hus! 25 Og du, menneskesøn, se, man skal lægge bånd på dig og binde dig, så du ikke kan gå ud iblandt dem; 26 og din tunge lader jeg hænge ved ganen, så du bliver stum og ikke kan være dem en revser; thi de er en genstridig slægt. 27 Men når jeg taler til dig, vil jeg åbne din mund, og du skal sige til dem: Så siger den Herre Herren! Så får den, der vil høre, høre, og den, der ikke vil, får lade være; thi de er en genstridig slægt.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV