1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Ezekiels bog 30

1 Herrens ord kom til mig således: 2 Menneskesøn, profeter og sig: Så siger den Herre Herren: Jamrer: Ak, hvilken dag! 3 Thi nær er dagen, ja nær er Herrens dag; det bliver en mulmets dag, hedningernes tid. 4 Et sværd kommer over Ægypten, og Ætiopien gribes af skælven, når de slagne segner i Ægypten, når dets rigdom bortføres og dets grundvolde nedbrydes. 5 Ætioperne, Put og Lud og alt blandingsfolket, kub og min Pagts sønner« skal falde for sværdet med dem. 6 Så siger Herren: Alle, som støtter Ægypten, skal falde og dets stolte herlighed synke sammen; fra migdol til syene skal de falde for sværdet, lyder det fra den Herre Herren. 7 Det skal lægges øde blandt øde lande, og byerne skal ligge hen blandt tilintetgjorte byer; 8 og de skal kende, at jeg er Herren, når jeg sætter ild på Ægypten og alle dets hjælpere knuses. 9 På hin dag skal der udgå sendebud fra mig på skibe for at indjage det sorgløse Ætiopien rædsel, og de skal gribes af skælven over Ægyptens dag; thi se, den kommer. 10 Så siger den Herre Herren: Jeg gør ende på Ægyptens herlighed ved kong Nebukadrezar af Babel. 11 Han og hans folk med ham, de grummeste blandt folkene, skal hentes for at ødelægge landet; de skal drage deres sværd mod Ægypten og fylde landet med slagne. 12 Jeg tørlægger strømmene, sælger landet til onde folk, og ved fremmede ødelægger jeg det med alt, hvad der er deri. Jeg, Herren, har talet. 13 Så siger den Herre Herren: Jeg tilintetgør afgudsbillederne og udrydder høvdingerne af nof og fyrsterne af Ægypten; de skal ikke findes mere; og jeg indjager Ægypten rædsel. 14 Jeg lægger Patros øde, sætter ild på Zoan og holder dom over No. 15 Jeg udøser min vrede over sin, Ægyptens bolværk, og udrydder Nos larmende hob. 16 Jeg sætter ild på Ægypten, syene skal skælve af angst, der skal brydes hul på No, og dets mure skal nedrives. 17 De unge mænd i On og Pibeset skal falde for sværdet og kvinderne vandre i fangenskab. 18 I Takpankes sortner dagen, når jeg der sønderbryder Ægyptens herskerstav, og dets stolte herlighed får ende der. Selv skal det skjules af skyer og dets småbyer vandre i fangenskab. 19 Jeg holder dom over Ægypten; og de skal kende, at jeg er Herren. 20 I det ellevte år på den syvende dag i den første måned kom Herrens ord til mig således: 21 Menneskesøn! ægypterkongen Faraos arm har jeg brudt; og se den skal ikke forbindes, ikke læges ved at der lægges bind om den, så den kunne få kræfter til atter at gribe sværdet. 22 Derfor, så siger den Herre Herren: Se, jeg kommer over Farao, Ægyptens konge, og bryder hans arme, både den hele og den brudte, og lader sværdet falde af hans hånd. 23 Jeg spreder ægypterne blandt folkene og udstrør dem i landene. 24 Men jeg styrker Babels konges arme og lægger mit sværd i hans hånd; og jeg bryder Faraos arme, og han skal stønne for ham på såredes vis. 25 Jeg styrker Babels konges arme, men Faraos skal synke; og de skal kende, at jeg er Herren, når jeg lægger mit sværd i Babels konges hånd og han svinger det imod Ægypten. 26 Og jeg spreder ægypterne blandt folkene og udstrør dem i landene; og de skal kende, at jeg er Herren.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV