1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Ezekiels bog 9

1 Så hørte jeg ham råbe med vældig røst: »Byens hjemsøgelse nærmer sig, og hver har sit mordvåben i hånden!« 2 Og se, seks mænd kom fra den øvre nordport, hver med sin stridshammer i hånden, og een iblandt dem bar linned klædebon og havde et skrivetøj ved sin lænd; og de kom og stillede sig ved siden af kobberalteret. 3 Men Israels Guds herlighed havde hævet sig fra keruberne, som den hvilede på, og flyttet sig hen til templets tærskel; og han råbte til manden i det linnede klædebon og med skrivetøjet ved lænden, 4 og Herren sagde til ham: »gå midt igennem byen, igennem Jerusalem, og sæt et mærke på de mænds pander, der sukker og jamrer over alle de vederstyggeligbeder, som øves i dets midte!« 5 Og til de andre hørte jeg ham sige: »gå Efter ham ud gennem byen og hug ned! Vis ingen medynk eller skånsel! 6 Oldinge og ynglinge, jomfruer, børn og kvinder skal I hugge ned og udrydde; men ingen af dem, der bærer mærket, må i røre! Begynd ved min helligdom!« Så begyndte de med de ældste, som stod foran templet, 7 og han sagde til dem: »Gør templet urent, fyld forgårdene med dræbte og drag så ud!« og de drog ud og huggede ned i byen. 8 Men medens de huggede ned og jeg var ene tilbage, faldt jeg på mit ansigt og råbte: »Ak, herre, herre vil du da tilintetgøre alt, hvad der er levnet af Israel, ved at udøse din vrede over Jerusalem?« 9 Han svarede: »Israels og Judas huses brøde er såre, såre stor, thi landet er fuldt af blodskyld og byen af retsbrud; thi de siger, at Herren har forladt byen, og at Herren intet ser. 10 Derfor viser jeg heller ingen medynk eller skånsel, men gengælder dem deres færd.« 11 Og se, manden i det linnede klædebon og med skrivetøjet ved lænden kom tilbage og meldte: »Jeg har gjort, som du bød.«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - Guds Ord

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV