1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Ezras bog 3

1 Da den syvende måned indtraf - israeliterne boede nu i deres byer samledes folket fuldtalligt i Jerusalem; 2 og Jesua, jozadaks søn, og hans brødre præsterne og Zerubbabel, sjealtiels søn, og hans brødre skred til at bygge Israels Guds alter for at ofre brændofre derpå som foreskrevet i den Guds mand Moses's lov. 3 En del af hedningerne samlede sig imod dem, men de rejste dog alteret på dets gamle plads og ofrede brændofre derpå til Herren, morgen- og aftenbrændofre. 4 Derpå fejrede de løvhyttefesten som foreskrevet og ofrede brændofre dag for dag i det rette tal og på den foreskrevne måde, hver dag hvad der hørte sig til, 5 og siden det daglige brændoffer og de brændofre, som hørte til nymånerne og alle Herrens hellige højtider, og alle de brændofre, man frivilligt bragte Herren. 6 Den første dag i den syvende måned begyndte de at ofre brændofre til Herren, før grunden til Herrens helligdom endnu var lagt. 7 Derpå gav de stenhuggerne og tømmermændene penge og Zidonierne og tyrierne fødevarer, drikkevarer og olie, for at de skulle bringe cederstammer fra Libanon til havet ud for jafo, efter den fuldmagt, perserkongen Kyros havde givet dem. 8 I den anden måned i det andet år efter deres ankomst til Guds hus i Jerusalem gjorde Zerubbabel, sjealtiels søn, og Jesua, jozadaks søn, sammen med alle deres brødre, præsterne og leviterne, og alle dem, der var kommet fra fangenskabet til Jerusalem, begyndelsen, idet de satte leviteme fra tyveårsalderen og opefter til at lede arbejdet med Herrens hus. 9 Og leviterne Jesua og hans sønner og brødre, Kadmiel og hans sønner, Hodavjas sønner og Henadads sønner, deres sønner og brødre, trådte til i endrægtighed for at føre tilsyn med dem, der arbejdede på Guds hus. 10 Og da bygningsmændene lagde grunden til Herrens helligdom, stod præsterne i embedsdragt med trompeter, og leviterne, Asafs efterkommere, med cymbler for at lovprise Herren efter kong David af Israels anordning; 11 og de stemte i med lov og pris for Herren med ordene thi han er god, og hans miskundhed mod Israel varer evindelig!« Og hele folket brød ud i høj jubel, idet de priste Herren, fordi grunden var lagt til Herrens hus. 12 Men mange af præsterne, leviterne og overhovederne for fædrenehusene, de gamle, der havde set det første tempel, græd højt, da de så grunden blive lagt til dette tempel, men mange var også de, der opløftede deres røst med jubel og glæde, 13 og man kunne ikke skelne glædesjubelen fra folkets gråd; thi så højt var folkefs jubelråb, at det hørfes langt bort.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV