1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Filemonbrevet 1

1 Paulus, Kristi Jesu fange, og broderen Timoteus sender hilsen til Filemon, vor kære ven og medarbejder, 2 til søsteren Appia, til Arkippus, vor medstrider, og til menigheden i dit hus. 3 Nåde være med eder og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus! 4 Jeg takker altid min Gud, når jeg nævner dig i mine bønner, 5 fordi jeg hører om den kærlighed og tro, du har til Herren Jesus og viser over for alle de hellige. 6 Jeg beder om, at det fællesskab om troen, som du er med i, må blive virksomt for Kristus gennem erkendelsen af alt det gode, som er os givet. 7 Thi stor glæde og trøst har jeg fået af din kærlighed, fordi de helliges hjerter er blevet vederkvæget ved dig, broder! 8 Derfor vil jeg, skønt jeg med stor frimodighed i Kristus kunne befale dig det, du bør gøre, 9 for kærlighedens skyld hellere bede dig. Sådan som jeg er, den gamle Paulus, og nu tilmed Kristi Jesu fange, 10 beder jeg dig for mit barn, som jeg bar fået i mit fangenskab, for Onesimus, 11 som før ikke var dig til »gavn«, men nu er til gavn både for dig og for mig; 12 ham sender jeg dig nu tilbage, ham, mit eget hjerte! 13 Jeg ville gerne have beholdt ham hos mig, for at han i dit sted kunne tjene mig under mit fangenskab for evangeliets skyld; 14 men uden dit samtykke ville jeg intet gøre, for at din gode gerning ikke skal være af tvang, men af fri vilje. 15 Thi det var måske derfor, han for en kortere tid blev skilt fra dig, for at du skulle eje ham evigt, 16 og da ikke mere som en træl, men som noget langt mere end en træl: som en elsket broder. Det er han i høj grad for mig, men hvor meget mere så ikke for dig, både rent menneskeligt og i Herren. 17 Så sandt du da regner mig for din medbroder, så tag imod ham, som om det var mig selv. 18 Og har han gjort dig nogen uret, eller skylder han dig noget, så skriv det på min regning! 19 Jeg, Paulus, forpligter mig herved med egenhændig underskrift til at betale for ikke at tale om, at du skylder mig endogså dig selv! 20 Ja, broder, lad mig dog få »gavn« af dig i Herren! vederkvæg mit hjerte i Kristus! 21 I tillid til din lydighed skriver jeg dette til dig; jeg ved jo, at du endogså vil gøre mere end det, jeg siger. 22 Samtidig beder jeg dig berede dig på at have mig som gæst; thi jeg håber, at jeg ved jeres bønner skal blive givet tilbage til jer. 23 Epafras, min medfange i Kristus Jesus, 24 Markus, Aristarkus, Demas og Lukas, mine medarbejdere, sender hilsen til dig. 25 Herren Jesu Kristi nåde være med eders ånd.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV