1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Galaterbrevet 5

1 Til frihed har Kristus frigjort os. Så stå nu fast, og lad jer ikke på ny spænde i trældomsåg! 2 Se, jeg Paulus siger jer, at lader I jer omskære, vil Kristus ikke gavne jer noget. 3 Jeg vidner atter for hvert menneske, der lader sig omskære, at han er skyldig at opfylde hele loven. 4 I er kommet bort fra Kristus, når I vil retfærdiggøres ved loven. I er faldet ud af nåden. 5 Vi venter jo ved Åndens hjælp og ud af tro den retfærdighed, som er vort håb. 6 Thi i Kristus Jesus gælder hverken omskærelse eller forhud noget, men tro, som er virksom i kærlighed. 7 I var begyndt godt på løbet. Hvem har hindret jer i at adlyde sandheden? 8 Den overtalelse kom ikke fra ham, som kaldte jer. 9 En smule surdej gennemsyrer hele dejen. 10 Jeg har den tillid til jer i Herren, at I ikke vil være af anden mening; men den, der forvirrer jer, skal bære sin dom, hvem han end er. 11 Men jeg, brødre! dersom jeg endnu prædiker omskærelse, hvorfor forfølges jeg da endnu? så er jo korsets forargelse borte. 12 Gid de endog ville lemlæste sig selv, de, som bringer forstyrrelse iblandt jer! 13 I blev jo kaldet til frihed, brødre, kun må friheden ikke blive en anledning for kødet; men tjen hverandre i kærlighed! 14 Thi hele loven er opfyldt i et eneste bud, nemlig dette: »Du skal elske din næste som dig selv.« 15 Men dersom I bider og æder hverandre, da tag jer i agt, at I ikke bliver fortæret af hverandre. 16 I skal vandre i Ånden siger jeg, så vil I ingenlunde fuldbyrde kødets begæringer. 17 Thi kødet begærer imod Ånden og Ånden imod kødet; de to ligger nemlig i strid med hinanden, så I ikke kan gøre det, som I gerne vil. 18 Men drives I af Ånden, er I ikke under loven. 19 Og kødets gerninger er åbenbare, såsom: utugt, urenhed, løsagtighed, 20 afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, nid, hidsighed, egennytte, splittelser, partier, 21 misundelse, drukkenskab, svir og deslige, og jeg siger jer forud, som jeg før har sagt, at de, der øver sådanne ting, skal ikke arve Guds rige. 22 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, 23 sagtmodighed, afholdenhed. Mod sligt er loven ikke. 24 Og de, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet med dets lidenskaber og begæringer. 25 Lever vi i Ånden, da lad os også vandre i Ånden. 26 Lad os ikke søge tom ære, så vi udæsker hverandre og misunder hverandre.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV