1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Galaterbrevet 6

1 Brødre, om nogen skulle blive overrasket af en synd, da hjælp et sådant menneske til rette, I åndelige, med sagtmodig ånd, og se du selv til, at ikke også du bliver fristet. 2 Bær hverandres byrder; således opfylder I Kristi lov. 3 Mener nogen, at han er noget, skønt han intet er, da bedrager han jo sig selv. 4 Hver prøve sin egen gerning, og da skal han få sin ros alene efter, hvad han selv er, og ikke efter, hvad næsten er. 5 Thi hver skal bære sin egen byrde. 6 Den, der undervises i ordet, skal dele alt godt med den, der underviser ham. 7 Far ikke vild, Gud lader sig ikke spotte! thi hvad et menneske sår, det skal han også høste. 8 Thi den, der sår i sit kød, skal høste fordærvelse af kødet, men den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden. 9 Når vi gør det rette, da lad os ikke blive trætte, thi vi skal høste til sin tid, såfremt vi ikke giver tabt 10 Så lad os da, mens vi har lejlighed til det, gøre godt mod alle, men især mod dem, der har hjemme i den samme tro. 11 Se med hvor store bogstaver jeg skriver til jer med egen hånd. 12 Alle, som vil nyde anseelse på grund af kødet, de tvinger jer til at lade jer omskære, alene for at de ikke selv skal forfølges for Kristi kors skyld. 13 Thi ikke engang de omskårne holder selv loven, men de vil, at I skal lade jer omskære, for at de kan rose sig af jeres kød. 14 Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors, ved hvem verden er korsfæstet for mig, og jeg for verden. 15 Thi hverken omskærelse eller forhud betyder noget, men nyskabelse. 16 Og over alle, som vandrer efter denne rettesnor, være fred og barmhjertighed, ja, over Guds Israel. 17 Herefter må ingen volde mig bryderier, thi jeg bærer Jesu sårmærker på mit legeme. 18 Vor Herres Jesu Kristi nåde være med eders ånd, brødre! Amen.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV