1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Haggajs bog 1

1 I kong Dariun's andet regeringsår på den første dag i den sjette måned kom Herrens ord ved profeten Haggaj således: Sig til Judas statholder Zerubbabel, Sjealtiels søn, og til ypperstepræsten Josua, Jozadaks søn: 2 Så siger Hærskares Herre: Dette folk siger: »Endnu er det ikke tid at bygge Herrens hus.« 3 Og Herrens ord kom ved profeten Haggaj således: 4 Er det da tid for eder at bo i huse med træklædte vægge, når dette hus ligger øde? 5 derfor, så siger Hærskares Herre: Læg mærke til, hvorledes det går eder! 6 I sår meget, men bringer lidet i hus; I spiser, men mættes ikke; i drikker, men får ikke tørsten slukket; i klæder eder på, men bliver ikke varme; og daglejerens løn går i en hullet pung. 7 Så siger Hærskares Herre: Læg mærke til, hvorledes det går eder! 8 Gå op i bjergene, hent tømmer og byg templet, så jeg kan have glæde deraf og blive æret, siger Herren. 9 I venter rig høst, men det bliver kun til lidt; og når i bringer det i hus, blæser jeg derpå. Hvorfor? Lyder det fra Hærskares Herre. Fordi mit hus ligger øde, medens enhver af eder har travlt med sit eget hus. 10 Derfor holder himmelen sin dug og jorden sin afgrøde tilbage; 11 og jeg har kaldt tørke hid over land og bjerge, over korn, most og olie, over alt, hvad jorden frembringer, over folk og fæ, over alt, hvad hænder virker. 12 Og Zerubbabel, Sjaltiels søn, og ypperstepræsten Josua, Jozadaks søn, og hele resten af folket adlød Herren deres Guds røst og profeten Haggajs ord, eftersom Herren havde sendt ham til dem, og folket frygtede Herren. 13 Da sagde Haggaj, Herrens sendebud, i Herrens ærinde til folket: Jeg er med eder, lyder det fra Herren. 14 Og Herren vakte ånden i Judas statholder Zerubbabel, Sjaltiels søn, og i ypperstepræsten Josua, Jozadaks søn, og i hele resten at folket, så de kom og tog fat på arbejdet med deres Guds, Hærskares Herres, hus 15 på den fire og tyvende dag i den Sjette måned i kong Darius's andet regeringsår.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV