1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Haggajs bog 2

1 På den een og tyvende dag i den syvende måned kom Herrens ord ved profeten Haggaj således: 2 Sig til Judas statholder Zerubbabel, Sjaltiels søn, til ypperstepræsten Josua, Jozadaks søn, og til resten af folket således: 3 Er der nogen tilbage iblandt eder af dem, der har set dette hus i dets fordums herlighed? Hvorledes tykkes det eder da nu? Er det ikke som intet i eders øjne? 4 Dog vær kun trøstig, Zerubbabel, lyder det fra Herren, vær kun trøstig, du ypperstepræst Josua, Jozadaks søn, vær kun trøstigt, alt folket i landet, lyder det fra Herren. Arbejd kun, thi jeg er med eder, lyder det fra Hærskares Herre, 5 og min ånd bliver iblandt eder med den pagt, jeg sluttede med eder, da i drog bort fra Ægypten; frygt ikke! 6 Thi så siger Hærskares Herre: Endnu en gang om en liden stund vil jeg ryste himmel og jord, hav og tørt land, 7 og jeg vil ryste alle folkene, og da skal alle folkenes skatte komme hid, og jeg fylder dette hus med herlighed, siger Hærskares Herre. 8 Mit er sølvet, og mit er guldet, lyder det fra Hærskares Herre. 9 Dette hus's kommende herlighed bliver større end den tidligere, siger Hærskares Herre, og på dette sted vil jeg give fred, lyder det fra Hærskares Herre. 10 På den fire og tyvende dag i den niende måned i Darius's andet regeringsår kom Herrens ord ved profeten Haggaj således: 11 Så siger Hærskares Herre: Bed præsterne om svar på følgende spørgsmål: 12 »Dersom en mand bærer helligt kød i sin kappeflig og med fligen rører ved brød eller noget, som er kogt, eller ved vin eller olie eller nogen slags mad, bliver disse ting så hellige?« Præsterne svarede nej. 13 Haggaj spurgte da: »hvis En, som er blevet uren ved lig, rører ved nogen af disse ting, bliver den så uren?« Præsterne svarede ja. 14 Så tog Haggaj til orde og sagde: Således er det i mine øjne med disse mennesker, således med dette folk, lyder det fra Herren, og således med alt deres hænders værk og med, hvad de ofrer der: Det er urent. 15 Men læg nu mærke til, hvorledes det går fra i dag! Før sten lagdes på sten i Herrens hus, 16 hvorledes gik det eder da? når man kom til en dynge korn på tyve mål, var der ti; og kom man til en vinperse for at øse halvtresindstyve mål af kummen, var der tyve. 17 Jeg slog eder med kornbrand, rust og hagl ved alt eders arbejde, men i omvendte eder ikke til mig, lyder det fra Herren. 18 Læg mærke til, hvorledes det går fra i dag, fra den fire og tyvende dag i den niende måned, fra den dag grunden lagdes til Herrens hus, læg mærke dertil! 19 Er sæden endnu i laderne, står vinstokken, figentræet, granatæbletræet og oliventræet endnu uden frugt? Fra i dag velsigner jeg. 20 og Herrens ord kom for anden gang til Haggaj på den fire og tyvende bag i måneden således: 21 Sig til Judas statholder Zerubbabel: Jeg ryster himmelen og jorden 22 og omstyrter kongernes troner, tilintetgør hedningerigernes styrke og vælter stridsvognene med deres førere, og heste og ryttere skal styrte, og den ene skal falde for den andens sværd. 23 På hin dag, lyder det fra Hærskares Herre, tager jeg dig, min tjener Zerubbabel, Sjealtiels søn, lyder det fra Herren, og gør dig til en seglring; thi dig har jeg udvalgt, lyder det fra Hærskares Herre.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV