1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Hebræerbrevet 13

1 Lad broderkærligheden vare ved! 2 Glem ikke gæstfriheden; thi ved den har nogle, uden at vide det, haft engle til gæster. 3 Kom de fængslede i hu, som om I var deres medfanger. Tænk på dem, der mishandles; I har jo også selv et legeme! 4 Hold ægteskabet i ære i et og alt. Besmit ikke ægtesengen; thi utugtige og ægteskabsbrydere skal Gud dømme. 5 Hold jeres færd fri for kærlighed til penge, nøjes med det, I har; thi han har selv sagt: »Jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig,« 6 så vi frimodigt kan sige: »Herren er min hjælper, jeg vil ikke frygte; hvad kan et menneske gøre mig?« 7 Kom jeres vejledere i hu, som har forkyndt jer Guds ord. Hold jer for øje den udgang, deres levned fik, og efterfølg deres tro. 8 Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. 9 Lad jer ikke rive med af alle hånde fremmede lærdomme; thi det er godt, at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved bestemte spiser; de, som lagde vægt på dem, har ingen gavn haft af det. 10 Vi har et alter, som de, der tjener ved tabernaklet, ikke har ret til at få spise fra. 11 Thi de dyr, hvis blod ypperstepræsten bærer ind i helligdommen for at sone synden, deres kroppe »opbrændes uden for lejren«. 12 Derfor led også Jesus uden for byporten, for at han kunne hellige folket ved sit blod. 13 Så lad os da gå ud til ham »uden for lejren« og bære hans forsmædelse. 14 Thi her har vi ikke en blivende stad, men søger den kommende. 15 Lad os da ved ham altid bringe Gud lovprisnings-offer, det er: frugt af læber, som bekender hans navn. 16 Og glem ikke at gøre vel og dele med andre; thi i sådanne ofre har Gud velbehag. 17 Lyd jeres vejledere og ret jer efter dem; thi de våger over jeres sjæle som de, der engang skal gøre regnskab; sørg for, at de kan gøre det med glæde og ikke sukkende, thi det ville ikke være godt for jer. 18 Bed for os; thi vi er os bevidst, at vi har en god samvittighed, da vi i alle forhold gerne vil færdes på rette vis. 19 Og jeg beder om denne forbøn særlig med det for øje, at I des før må få mig tilbage. 20 Men fredens Gud, som førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod, 21 han gøre jer fuldkomne i alt godt, så I udfører hans vilje, og han virke i os det, som er velbehageligt for ham, ved Jesus Kristus: ham være æren i evighedernes evigheder! Amen. 22 Jeg beder jer, brødre, tag ikke dette formaningsord ilde op; jeg har jo skrevet til jer i korthed. 23 I skal vide, at vor broder Timoteus er blevet løsladt; hvis han snart kommer, vil jeg besøge jer sammen med ham. 24 Hils alle jeres vejledere og alle de hellige! De fra Italien sender hilsen til jer. 25 Nåden være med eder alle!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV