1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Hoseas bog 4

1 Hør isralitter, Herrens ord, thi Herren går i rette med landets folk. Thi ej er der troskab, ej godhed, ej kender man Gud i landet. 2 Man sværger og lyver, myrder og stjæler, horer, gør indbrud, og blodskyld følger på blodskyld. 3 Derfor sørger landet, og alt, hvad der bor der, sygner, markens dyr og himlens fugle; selv havets fisk svinder bort. 4 Dog skænde man ej, dog revse man ej, når mit folk kun er som dets præster. 5 Du skal styrte ved dag, og med dig profeten ved nat. 6 Mit folk skal gå til grunde, fordi det er uden kundskab. Da du har vraget kundskab, vrager jeg dig som præst; du glemte din Guds åbenbaring, så glemmer og jeg dine sønner. 7 Jo fler, des mere de synded, ombytted deres ære med skændsel; 8 mit folks synd lever de af, dets brøde hungrer de efter. 9 Men præst skal det gå som folk: Jeg hjemsøger ham for hans færd, hans id gengælder jeg ham. 10 De skal spise, men ikke mættes bole, men ej blive fler; thi de har sveget herrn og holder fast ved hor. 11 Vin og most tager forstanden. 12 Mit folk rådspørger sit træ, og svaret giver dets stok; thi horeånd ledte dem vild, de boler sig bort fra deres Gud. 13 De ofrer på bjergenes tinder, på højene brænder de ofre under en eg, en poppel, en terebinte, thi skyggen er god. Så horer jo og eders døtre, så boler jo og eders kvinder; 14 jeg straffer ej døtrenes hor, ej kvinderne for deres bolen; thi selv går de bort med horer ofrer sammen med skøger; og det uvise folk drages ned. 15 Men selv om du, Israel, horer, må Juda ej gøre sig skyldigt. Gå ikke over til gilgal, drag ikke op til Bet-Aven, sværg ikke: »Så sandt Herren lever!« 16 Thi som en uvan ko er Israel uvan, skal Herren så lade dem græsse i frihed som lam? 17 Efraim er bundet til afgudsbilleder; lad ham fare! 18 Deres drikken er skejet ud. Hor har de bedrevet; højt har deres skjolde elsket skændsel. 19 Et vejr har omspændt dem med sine vinger, og de skal blive til skamme for deres ofre.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV