1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Jeremias bog 15

1 Da sagde Herren til mig: Om så Moses og Samuel stod for mit åsyn, ville mit hjerte ikke vende sig til dem. Jag dette folk bort fra mit åsyn! 2 Og når de spørger dig: »hvor skal vi gå hen?« Så svar dem: Så siger Herren: Hvo dødens er, til død, hvo sværdets er, til sværd, hvo hungerens er, til hunger, hvo fangenskabets er, til fangenskab! 3 Jeg sætter fire magter over dem, lyder det fra Herren: Sværdet til at slå ihjel, hundene til at slæbe bort, himmelens fugle og jordens dyr til at æde og ødelægge. 4 Jeg gør dem til rædsel for alle jordens riger for Ezekiass søns, kong Manasse af Judas, skyld, for alt, hvad han gjorde i Jerusalem. 5 Hvo føler, Jerusalem, for dig, hvo ynker dig vel, hvo bøjer af fra vejen og spørger til dig ? 6 Du vragede mig, så lyder def fra Herren; du veg bort. Jeg udrækker hånden, udsletter dig, træt af at ynkes. 7 Med kasteskovl kaster jeg dem i landets porte, mit folk gør jeg barnløst og til intet; de vendte ej om. 8 Flere end havets sandskorn bliver deres enker. Jeg sender over ynglingens moder ved middag en hærger, brat lader jeg angst og rædsel falde på hende. 9 Syvsønnemoder vansmægter, opgiver ånden, hendes sol går alt ned ved dag, hun beskæmmes og blues. De overblevne giver jeg til sværdet for fjendernes øjne, lyder det fra Herren. 10 Ve mig, min moder, at du fødte mig, en tvistens og kivens mand for alerden! Jeg gav eller modtog ej lån, og de bander mig alle. 11 Herren sagde: Sandelig, jeg løser dig, at det må gå dig vel. Sandelig, jeg lader fjenden bønfalde dig i ulykkens og trængselens tid. 12 Sønderbryder man jern, jern fra norden, og kobber? 13 Din rigdom og dine skatte giver jeg hen til rov, ikke for betaling, men til straf for alle dine synder i alle dine landemærker; 14 jeg lader dig trælle for dine fjender i et land, du ikke kender, thi ild luer op i min vrede; den brænder mod eder. 15 Du kender det, herre, kom mig i hu, tag dig af mig; hævn mig på dem, som forfølger mig, vær ikke langmodig, så jeg rives bort! Vid, at for din skyld bærer jeg hån 16 fra dem, der lader hånt om dit ord; ryd dem ud!« men mig blev dit ord til fryd og til hjertens glæde; thi dit navn er nævnet over mig, herre, Hærskares Gud. 17 Ikke sad jeg og jubled i glades lag; grebet af din hånd sad jeg ene, thi du fyldte mig med harme. 18 Hvorfor er min smerte evig, ulægeligt mit sår? Det vil ikke læges. Du blev mig som en skuffende bæk, som vand, der sviger. 19 Derfor så siger Herren: Omvender du dig, vil jeg omvende dig, så du står for mit åsyn; giver du det ædle, ej det uædle, vækst, skal du være som min mund. De skal vende om til dig, du ikke til dem. 20 Jeg gør dig for dette folk til en kobbermur, ingen kan storme; de skal kæmpe mod dig, men ikke få overhånd over dig, thi jeg er med dig for at frelse og redde dig, lyder det fra Herren. 21 Jeg redder dig af ondes vold og frier dig af voldsmænds hånd.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV