1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Jeremias bog 18

1 Det ord, som kom til Jeremmas fra Herren: 2 »Gå ned til pottemagerens hus! Der skal du få mine ord at høre.« 3 Så gik jeg ned til pottemagerens hus, og se, han var i arbejde ved drejeskiven. 4 Og når et kar, han arbejdede på, mislykkedes, som det kan gå med leret i pottemagerens hånd, begyndte han igen og lavede det om til et andet, som han nu ville have det gjort. 5 Da kom Herrens ord til mig: 6 Skulle jeg ikke kunne gøre med eder, Israels hus, som denne pottemager? Lyder det fra Herren. Se, som leret i pottemagerens hånd er i i min hånd, Israels hus. 7 Snart truer jeg et folk og et rige med at rykke detop, nedbryde og ødelægge det; 8 men når det folk, jeg har truet, omvender sig fra sin ondskab, angrer jeg det onde, jeg tænkte at gøre det. 9 Og snart lover jeg et folk og et rige at opbygge og planle det; 10 men gør det så, hvad der er ondt i mine øjne, idet det ikke hører min røst, angrer jeg det gode, jeg havde lovet at gøre det. 11 Og sig nu til Judas mænd og Jerusalems borgere: Så siger Herren: Se, jeg skaber eder en ulykke og udtænker et råd imod eder; vend derfor om, hver fra sin onde vej, og bedrer eders veje og eders gerninger. 12 Men de svarer: »nej! Vi vil følge vore egne tanker og gøre hver efter sit onde hjertes stivsind.« 13 Derfor, så siger Herren: Spørg dog rundt blandt folkene: Hvo hørte mon sligt? grufulde ting har hun øvet, Israels jomfru. 14 Forlader Libanons sne den Almægtiges klippe, eller udtørres bjergenes kølige, rislende vande, 15 siden mit folk har glemt mig og ofrer til løgn? De snubler på deres veje, de ældgamle spor, og vandrer ad stier, en vej, der ikke er højnet, 16 for at gøre deres land til gru, til evig spot; hver farende mand skal grue og ryste på hovedet. 17 Som en østenstorm splitter jeg dem for fjendens ansigt, jeg viser dem ryg, ej åsyn på vanheldets dag. 18 De sagde: Kom, vi spinder rænker imod Jeremias! Thi ej glipper loven for præsten, ej rådet for den vise, ej ordet for profeten. Kom, lad os slå ham med tungen og lure på alle hans ord!« 19 Lyt, o Herre, til mig og hør min modparts ord! 20 Skal godt gengældes med ondt? De grov jo min sjæl en grav. Kom i hu, at jeg stod for dit åsyn for at tale til bedste for dem og vende din vrede fra dem! 21 Giv derfor deres sønner til hunger, styrt dem i sværdets vold; barnløshed og enkestand ramme deres kvinder, deres mænd vorde slagne af døden, deres ungdom sværdslagne i krig; 22 lad der høres et skrig fra husene, når du lader en mordbande brat komme over dem. Thi de grov en grav for at fange mig og lagde snarer for min fod. 23 Ja du, o Herre, du kender alle deres dødsråd imod mig. Tilgiv ikke deres brøde, slet ikke deres synd for dit åsyn, lad dem komme til fald for dit åsyn, få med dig at gøre i din vredes stund!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV