1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Jeremias bog 20

1 Da præsten Pasjhur, Immers søn, der var overopsynsmand i Herrens hus, hørte Jeremias profetere således, 2 slog han ham og lod ham lægge i blokken i den øvre Benjaminsport i Herrens hus. 3 Men da Pasjhur dagen efter slap Jeremias ud af blokken, sagde Jeremias til ham: Herren kalder dig ikke Pasjhur, men: Trindt-Om-Er-Rædsel. 4 Thi så siger Herren: Se, jeg gør dig til rædsel for dig selv og for alle dine venner; de skal falde for deres fjenders sværd, og dine øjne skal se det. Og hele Juda giver jeg i Babels konges hånd; han skal føre dem til Babel og hugge dem ned med sværdet. 5 Og jeg giver alt denne bys gods og al dens velstand og alle dens koslelige ting og alle Judas kongers skatte i deres fjenders hånd; de skal rane dem og tage dem og føre dem til Babel. 6 Og du Pasjhur og alle, der bor i dit hus, skal gå i fangenskab. Du skal komme til Babel; der skal du dø, og der skal du jordes sammen med alle dine venner, for hvem du har profeteret løgn. 7 Du overtalte mig, herre, og jeg lod mig overtale, du tvang mig med magt. Dagen lang er jeg til latter, mig håner enhver. 8 Thi så tit jeg faler, må jeg skrige, råbe: »Vold og overfald!« Thi Herrens ord er mig dagen lang til skændsel og spot. 9 Men tænkte jeg: »Ej vil jeg mindes ham, ej tale mer i hans navn,« da blev det som brændende ild i mit indre, som brand i mine ben; jeg er træt, jeg kan ikke mere, jeg evner det ej; 10 thi jeg hører mange hviske, trindt om er rædsel: »Angiv ham!« og: »Vi vil angive ham!« Alle mine venner lurer på et fejltrin af mig: »måske går han i fælden, så vi får ham i vor magt, og da kan vi hævne os på ham!« 11 Men Herren er med mig som en vældig helt; derfor skal de, som forfølger mig, snuble i afmagt, højlig beskæmmes, thi heldet svigter dem, få skændsel, der aldrig glemmes. 12 Du Hærskares Herre, som prøver den retfærdige, gennemskuer nyrer og hjerte, lad mig skue din hævn på dem, thi på dig har jeg væltet min sag. 13 Syng for Herren, lovpris Herren! Thi han redder den fattiges sjæl af de ondes hånd. 14 Forbandet være den dag, på hvilken jeg fødtes; den dag, min moder fødte mig, skal ikke velsignes. 15 Forbandet den mand, som bragte min fader det bud: »Et barn, en dreng er født dig!« og glæded ham såre. 16 Det gå den mand som byerne, Herren omstyrted uden medynk; han høre skrig ved gry, kampråb ved middagstide. 17 At han ej lod mig dø i moders liv, så min moder var blevet min grav og hendes moderliv evigt svangert! 18 Hvi kom jeg af moders liv, når jeg kun skulle opleve møje og harm, mine dage svinde i skam!.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV