1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Jeremias bog 24

1 Herren lod mig skue et syn, og se, der var to kurve, som stod foran Herrens tempel: Det var, efter at kong Nebukadrezar af Babel havde bortført Jojakims søn, kong jekonja af Juda, og Judas fyrster, kunsthåndværkerne og smedene fra Jerusalem til Babel. 2 Den ene kurv indeholdt såre gode figener, så gode som tidligmodne, den anden såre slette figener, så slette, at de ikke kunne spises. 3 Og Herren sagde til mig: »Hvad ser du, JEREMIAS?« Jeg svarede: »Figener! De gode er såre gode og de slette såre slette, så slette, at de ikke kan spises.« 4 Da kom Herrens ord til mig således: 5 Så siger Herren, Israels Gud: Som man ser på disse gode figener, vil jeg se på de bortførte judæere, som jeg drev bort fra dette sted til kaldæernes land. 6 Jeg vil fæste mine øjne på dem med velbehag og føre dem hjem til dette land. Jeg vil opbygge og ikke nedbryde dem, plante og ikke oprykke dem. 7 Jeg giver dem hjerte til at kende mig, at jeg er Herren; de skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud, når de omvender sig til mig af hele deres hjerte. 8 Men som man, gør med de slette figener, for slette til at spises, vil jeg, å siger Herren, gøre med kong Zedekias af Juda og hans fyrster og resten af Jerusalem, dem, der er levnet i dette land, og dem, der bor i Ægypten; 9 jeg gør dem til rædsel for alle jordens riger, til spot og mundheld, til hån og til et forbandelsens tegn på alle de steder, hvorhen jeg bortstøder dem; 10 jeg sender sværd, hunger og pest imod dem, indtil de er udryddet af det land, jeg gav dem og deres fædre.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV