1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Jeremias bog 37

1 Zedekias, Joasiases søn, blev konge konjas, Jojakims søns sted, idet kong Nebukadrezar af Babel satte ham til konge i Judas land. 2 Men han og hans mænd og landets befolkning hørte ikke på de ord, Herren talede ved profeten Jeremias. 3 Kong Zedekias sendte Jukal. Sjelemjas søn, og præsten Zefanja, Maasejas søn, til profeten Jeremias og lod sige: »Gå i forbøn for os hos Herren vor Gud!« 4 Dengang gik Jeremias frit ud og ind blandt folket, thi man havde endnu ikke kastet ham i fængsel. 5 Faraos hær var rykket ud fra Ægypten; og da kaldæerne, som belejrede Jerusalem, fik nys herom, var de brudt op fra Jerusalem. 6 Da kom Herrens ord til profeten Jeremias således: 7 Så siger Herren, Israels Gud: Således skal du sige til Judas konge, som har sendt bud til dig for at rådspørge mig: Se, Faraos hær, som er rykket ud for at hjælpe eder, skal vende hjem til Ægypten; 8 og kaldæerne skal vende tilbage og angribe denne by, indtage og afbrænde den. 9 Så siger Herren: Når ikke eder selv ved at sige: »kaldæerne drager bort fra os for alvor!« thi de drager ikke bort. 10 Ja, om, i så slog hele kaldæernes hær, der angriber eder, så der kun blev nogle sårede tilbage, hver i sit telt, så skulle de stå op og afbrænde denne by. 11 Da kaldæernes hær var brudt op fra Jerusalem for Faraos hær, 12 gik Jeremias ud af Jerusalem for at drage til Benjamins land og få en arvelod iblandt befolkningen. 13 Men da han kom til benjaminsporten, var der en vagthavende ved navn Jirija, en søn af Hananjas søn Sjelemja, og han greb profeten Jeremias og sagde: »Du vil løbe over til kaldæerne.« 14 Jeremias svarede: »Det er løgn; jeg vil ikke løbe over til kaldæerne.« Jirija ville dog ikke høre ham, men greb ham og bragte ham til fyrsterne; 15 og fyrsterne vrededes på Jeremias, slog ham og lod ham bringe til statsskriveren Jonatans hus; thi det havde de gjort til fængsel. 16 Således kom Jeremias i fangehuset i kælderen; og der sad han en tid lang. 17 Men kong Zedekias sendte bud og lod ham hente; og kongen spurgte ham i al hemmelighed i sit palads: »er der et ord fra Herren?« Jeremias svarede: »Ja, der er: Du skal overgives i Babels konges hånd.« 18 Derpå sagde Jeremias til kong Zedekias: »hvad synd har jeg gjort imod dig, dine mænd og dette folk, siden i har kastet mig i fængsel? 19 Og hvor er nu eders profeter, som profeterede for eder, at Babels konge ikke skulle komme over eder og dette land? 20 Så hør da, herre konge! Lad min bøn nå dig og lad mig ikke bringe tilbage til statsskriveren Jonatans hus, af jeg ikke skal dø der!« 21 Da bød kong Zedekias, at man skulle holde Jeremias i varetægt i vagtforgården; og der gaves ham daglig et stykke brød fra bagerens gade, indtil brødet slap op i byen. Således sad nu Jeremias i vagtforgården.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV