1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Jeremias bog 42

1 Så kom alle hærførerene og Johanan, Kareas søn, og Azarja, Maasejas søn, med alt folket, store og små, 2 og sagde til profeten Jeremias: »Måtte vor bøn nå dit øre, så du beder til Herren din Gud for hele denne rest, thi som du ser os her, er vi kun få tilbage af mange. 3 Måtte Herren din Gud kundgøre os, hvilken vej vi skal gå, og hvad vi skal gøre!« 4 Profeten Jeremias svarede: »Godt! Jeg vil bede til Herren eders Gud, som i ønsker; og alt hvad Herren svarer, vil jeg kundgøre eder uden at forholde eder et ord.« 5 De sagde da til Jeremias: »Herren skal være et sandt og troværdigt vidne imod os, hvis vi ikke retter os efter hvert ord, Herren din Gud sender os ved dig. 6 Det være godt eller ondt, vi vil adlyde Herren vor Guds røst, til hvem vi sender dig, at det må gå os vel, når vi adlyder Herren vor Guds røst.« 7 Ti dage efter kom Herrens ord til Jeremias. 8 Så sammenkaldte han johaoan, kareas søn, alle hærføreme, der var med ham, og alt folket, store og små, 9 og sagde: Så siger Herren, Israels Gud, til hvem i sendte mig, for at eders bøn måtte nå ind for hans åsyn: 10 Hvis i bliver her i landet, vil jeg bygge eder og ikke nedbryde eder, plante eder og ikke rykke eder op, thi jeg angrer det onde, jeg har gjort eder. 11 Frygt ikke for Babels konge, således som i gør, frygt ikke for ham, lyder det fra Herren, thi jeg er med eder for at frelse og redde eder af hans hånd. 12 Jeg vil lade eder finde barmhjertighed, og han skal forbarme sig over eder og lade eder bo i eders land. 13 Hvis i derimod ikke hører Herren eders Guds røst, idet i siger, at i ikke vil bo her i landet, 14 men drage til Ægypten og bo der for ikke mere at se krig eller høre hornets klang eller hungre efter brød, 15 så hør nu Herrens ord, Judas rest. Så siger Hærskares Herre, Israels Gud: Hvis i virkelig har i sinde at drage til Ægypten og drager derned for at bo der som fremmede, 16 så skal sværdet, som I frygter, nå eder der i Ægypten, og hungeren, som i ængstes for, skal følge efter eder til Ægypten, og i skal omkomme der; 17 alle de mænd, som har i sinde at drage til Ægypten for at bo der som fremmede, skal dø ved sværd, hunger og pest, og ingen af dem skal blive tilovers og undslippe fra den ulykke, jeg sender over dem. 18 Thi så siger Hærskares Herre, Israels Gud: Som min vrede og harme udgød sig over Jerusalems indbyggere, således skal min harme udgyde sig over eder, når i drager til Ægypten, og i skal blive et. Edens, rædselens, forbandelsens og spottens tegn og ikke mere få dette sted at se. 19 Dette er Herrens ord til eder. Judas rest: Drag ikke til Ægypten! I skal vide, at jeg i dag har advaret eder. 20 Thi I nedkalder ondt over eder selv, når i sender mig til Herren eders Gud og siger: »Bed for os til Herren vor Gud! Hvad Herren vor Gud siger, skal du nøje kundgøre os, så vil vi gøre det,« 21 og I så alligevel ikke adlyder Herren eders Guds røst og gør alt, hvad han sendte eder bud om. 22 Så vid da nu, at i skal omkomme ved sværd, hunger og pest på det sted, hvor i agter at gå hen for at bo der somfremmede.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV