1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Jeremias bog 49

1 Om ammonitterne. Så siger Herren, har Israel ingen sønner eller har det ingen arvinger? Hvorfor har milkom taget gad i eje og hans folk bosat sig i dets byer? 2 Se, derfor skal dage komme, lyder det fra Herren, da jeg lader krigsskrig lyde mod rabba i Ammon, og det skal blive en grusdynge, og dets døtre skal gå op i luer. Da arver Israel sine arvinger, siger Herren. 3 Klag, Hesjbon, thi Aj er ødelagt; skrig, i rabbas døtre klæd jer i sæk og klag, gå rundt i foldene! Thi Milkom vandrer i landflygtighed, hans præster og fyrster til hobe. 4 Hvorfor gør du dig til af dine dale, du frafaldne datter, som stoler på dine skatte og siger: »hvem kan komme til mig,?« 5 Se, jeg lader rædsel komme over dig fra alle kanter, lyder det fra Hærskares Herre. I skal drives bort i hver sin retning, og ingen samler de flygtende. 6 Men siden vender jeg ammoniternes skæbne, lyder det fra Herren. 7 Om Edom. Så siger Hærskares Herre: Er der ikke mer visdom i Teman, svigter de kloges råd, er deres visdom rådden? 8 Fly, søg ly i det dybe, I, som bor i Dedan! Thi Esaus ulykke sender jeg over ham, straffens tid. 9 Gæstes du af vinhøstmænd, levner de ej efterslæt, af tyve om natten, ødelægger de, hvad de lyster. 10 Thi selv blotter jeg Esau, hans skjulesteder røber jeg; at gemme sig evner han ikke. Han er ødelagt ved brødres og naboers arm, han er borte. 11 Lad mig om dine faderløse, jeg holder dem i live, dine enker kan stole på mig. 12 Thi så siger Herren: Se, de, hvem det ikke tilkom at tømme bægeret, må tømme det, og du skulle gå fri? Du går ikke fri, men kommer til at tømme det. 13 Thi jeg sværger ved mig selv. Lyder det fra Herren: Til rædsel og spot, til ørk og til et forbandelsens tegn skal Bozra blive, og alle dets byer skal blive til evige tomter. 14 Fra Herren har jeg hørt en tidende: Et bud skal sendes ud blandt folkene: Samler Eder! Drag ud imod det og rejs jer til strid! 15 Se, ringe har jeg gjort dig iblandt folkene, foragtet blandt mennesker. 16 Rædsel over dig! Dit hjertes overmod bedrog dig. Du, som bor i klippekløft og klynger dig til fjeldtop: Bygger du rede højt som ørnen, jeg styrter dig ned, så lyder det fra Herren. 17 Edom skal blive til rædsel; alle, der kommer forbi, skal slås af rædsel og spotte over alle dets sår. 18 Som det gik, da Sodoma og Gomorra og nabobyerne omstyrtedes, siger Herren, skal intet menneske bo der, intet menneskebarn dvæle der. 19 Som en løve, der fra Jordans stolthed skrider op til den stedsegrønne græsgang, således vil jeg i et nu drive dem bort derfra. Thi hvem er den udvalgte, jeg vil sætte over dem? Thi hvem er min lige, og hvem kræver mig til regnskab? Hvem er den hyrde, der står sig mod mig? 20 Hør derfor det råd, Herren har for mod Edom, og de tanker, han har mod temans indbyggere: Visselig skal hjordens ringeste slæbes bort, visselig skal deres græsgang forfærdes over dem. 21 Ved braget af deres fald skal jorden skælve; skriget kan høres til det røde hav. 22 Se, som en ørn med udbredte vinger svæver han over Bozra; og Edoms heltes hjerte bliver på hin dag som en nødstedt kvindes hjerte. 23 Om Damaskus. Til skamme er hamat og Arpad, thi de hører ond tidende; de er ude af sig selv, i uro som havet, der ikke kan falde til ro. 24 Damaskus er modfaldent, vender sig til flugt, angst falder over det, vånde og veer griber det som en fødende kvinde. 25 Ve det! Forladt er den lovpriste by, glædens stad. 26 Derfor falder dets ynglinge på dets torve, alle krigsfolkene omkommer på hin dag, lyder det fra Hærskares Herre. 27 Jeg sætter ild på Damaskuss mur, og den skal fortære Benhadads borge. 28 Om Kedar og hazors riger, som kong Nebukadrezar af Babel slog. Så siger Herren: Kom og drag op mod Kedar, ødelæg østens sønner! 29 Man skal tage deres telte og hjorde, deres telttæpper, alle deres kar, bortføre kamelerne fra dem og råbe til dem: »Trindt om er rædsel!« 30 Fly i hast, søg ly i det dybe, hazors borgere, lyder det fra Herren. Thi kong Nebukadrezar af Babel har oplagt et råd imod eder og undfanget en tanke imod eder. 31 Kom, drag op mod et roligt folk, der bor i tryghed, lyder det fra Herren, uden porte og slåer; de bor for sig selv. 32 Deres kameler gøres til bytte, deres mange hjorde til rov. Jeg spreder dem, der har rundklippet hår, for alle vinde, og fra alle kanter bringer jeg undergang over dem, lyder det fra Herren. 33 Hazor bliver sjakalers bo, en ørken til evig tid; der skal ej bo et menneske, ej dvæle et menneskebarn. 34 Herrens ord, som kom til profeten Jeremias om Elam i kong Zedekias af Judas første regeringstid: 35 Så siger Hærskares Herre: Jeg knækker elams bue, det ypperste af deres kraft; 36 og jeg bringer over elam de fire vinde fra de fire verdenshjørner og spreder dem for alle disse vinde; der skal ikke være et folk, som de bortdrevne elamiter ikke kommer hen til. 37 Jeg knuser dem foran deres fjender og dem, der står dem efter livet, og jeg sender ulykke over dem, min glødende vrede, lyder det fra Herren. Jeg sender sværdet efter dem, til jeg får dem udslettet. 38 Jeg rejser min trone i elam og tilintetgør der både konge og fyrster, lyder det fra Herren. 39 Men i de sidste dage vender jeg elams skæbne, lyder det fra Herren.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV