1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Jobs bog 18

1 Så tog sjuhiten Bildad til orde og sagde: 2 »Så gør dog en ende på dine ord, kom til fornuft og lad os tale! 3 Hvi skal vi regnes for kvæg og stå som umælende i dine øjne? 4 Du, som i vrede sønderslider din sjæl, skal for din skyld jorden blive øde og klippen flyttes fra sit sted? 5 Nej, den gudløses lys bliver slukt, hans ildslue giver ej lys; 6 lyset i hans telt går ud, og hans lampe slukkes for ham; 7 hans kraftige skridt bliver korte, han falder for eget råd; 8 thi hans fod drives ind i nettet, på fletværk vandrer han frem, 9 fælden griber om hælen, garnet holder ham fast; 10 snaren er skjult i jorden for ham og saksen på hans sti; 11 rædsler skræmmer ham alle vegne og kyser ham skridt for skridt: 12 Ulykken hungrer efter ham, undergang lurer på hans fald: 13 Dødens førstefødte æder hans lemmer, æder hans legemes lemmer; 14 han rives bort fra sit telt, sin fortrøstning; den styrer hans skridt til rædslernes konge; 15 i hans telt har undergang hjemme, svovl strøs ud på hans bolig; 16 nedentil tørrer hans rødder, oventil visner hans grene; 17 hans minde svinder fra jord, på gaden nævnes ikke hans navn; 18 man støder ham ud fra lys i mørket og driver ham bort fra jorderig; 19 i sit folk har han ikke afkom og æt, i hans hjem er der ingen tilbage; 20 de i vester stivner ved hans skæbnedag, de i øst bliver slagne af rædsel. 21 Ja, således går det den lovløses bolig, dens hjem, der ej kender Gud!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV