1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Johannesevangeliet 1

1 I begyndelsen var Ordet og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Dette var i begyndelsen hos Gud. 3 Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er. 4 I det var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. 6 Der fremstod et menneske, udsendt fra Gud; hans navn var Johannes. 7 Han kom til et vidnesbyrd for at vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. 8 Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. 9 Det sande lys, som oplyser hvert menneske, var ved at komme til verden. 10 Han var i verden, og verden er blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. 11 Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. 12 Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn.« 13 De blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud. 14 Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne Søn har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. 15 Johannes vidner om ham, råber og siger: »Ham var det, om hvem jeg sagde: »Den, som kommer efter mig, er kommen forud for mig; thi han var til før mig.« 16 Thi af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde. 17 Thi loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden er kommet ved Jesus Kristus. 18 Ingen har nogen sinde set Gud; den enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk. 19 Dette er Johannes' vidnesbyrd, dengang jøderne sendte præster og levitter ud til ham fra Jerusalem, for at de skulle spørge ham: »Hvem er du?« 20 Da sagde han rent ud og nægtede ikke, han sagde rent ud: »Jeg er ikke Kristus«. 21 De spurgte ham: »Hvad da? Er du Elias?« Han siger: »Nej, det er jeg heller ikke.« »Er du profeten?« Han svarede: »Nej.« 22 De sagde så til ham: »Hvem er du da? Vi skal jo bringe svar til dem, som har sendt os. Hvad siger du om dig selv?« 23 Han svarede: »Jeg er en røst af en, der råber i ørkenen: »Jævn Herrens vej!« som profeten Esajas har sagt.« 24 De var udsendt fra farisæerne«, 25 og de spurgte ham og sagde til ham: »Hvorfor døber du da, hvis du hverken er Kristus eller Elias eller profeten?« 26 Johannes svarede dem og sagde: »Jeg døber kun med vand; midt iblandt jer står en, I ikke kender, 27 han, som kommer efter mig, og hvis skorem jeg ikke er værdig at løse.« 28 Dette skete i Betania på den anden side Jordan, hvor Johannes opholdt sig og døbte. 29 Den næste dag ser han Jesus komme hen imod sig, og han siger: »Se Guds lam, som bærer verdens Synd! 30 Det er ham, om hvem jeg sagde: »Efter mig kommer en mand, som er kommen forud for mig; thi han var til før mig.« 31 Og jeg kendte ham ikke; men for at han skal blive åbenbar for Israel, derfor er jeg kommen og døber med vand.« 32 Og Johannes vidnede og sagde: »Jeg har set Ånden dale ned fra Himmelen som en due, og den blev over ham. 33 Og jeg kendte ham ikke; men den, som sendte mig for at døbe med vand, han havde sagt til mig: »Den, du ser Ånden dale ned over og blive over, han er den, der døber med Hellig ånd.« 34 Nu har jeg selv set det, og jeg har vidnet: Han er Guds Søn.« 35 Den næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. 36 Og da Jesus kommer gående, ser Johannes på ham og siger: »Se Guds lam!« 37 Og de to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. 38 Jesus vendte sig om, og da han så, at de fulgte med, siger han til dem: »Hvad søger I?« De svarede ham: »Rabbi«! (det betyder: mester) »hvor bor du?« 39 Han siger til dem: »Kom og se!« Da gik de med og så, hvor han boede, og de blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time. 40 Den ene af de to, som havde hørt Johannes' ord og var fulgt efter Jesus, var Andreas, Simon Peters broder. 41 Han finder først sin broder Simon og siger til ham: »Vi har fundet Messias (det er det samme som Kristus). 42 Og han førte ham til Jesus. Da så Jesus på ham og sagde: »Du er Simon, Johannes' søn; du skal hedde Kefas (det er det samme som Peter). 43 Den næste dag ville Jesus drage derfra til Galilæa; og han finder Filip og siger til ham: »Følg mig!« 44 Filip var fra Betsajda, fra Andreas' og Peters by. 45 Filip finder Natanael og siger til ham: »Ham, som Moses i loven og ligeså profeterne har skrevet om, ham har vi fundet, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret.« 46 Natanael sagde til ham: »Kan noget godt være fra Nazaret?« Filip siger til ham: »Kom og se!« 47 Da Jesus så Natanael komme hen imod sig, siger han om ham: »Se, det er i sandhed en israelit, i hvem der ikke er svig.« 48 Natanael spørger ham: »Hvorfra kender du mig?« Jesus svarede og sagde til ham: »Før Filip kaldte på dig, så jeg dig, mens du var under figentræet.« 49 Natanael udbrød: »Rabbi! du er Guds Søn, du er Israels konge.« 50 Jesus svarede og sagde til ham: »Tror du, fordi jeg sagde dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end disse.« 51 Og han siger til ham: »Sandelig, sandelig siger jeg eder: I skal se Himmelen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen«.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV