1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Johannesevangeliet 15

1 »Jeg er det sande vintræ, og min Fader er vingårdsmanden. 2 Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den tager han bort, og hver, som bærer frugt, den renser ham, for at den skal bære mere frugt. 3 I er allerede rene på grund af det ord, som jeg har talt til jer. 4 Bliv i mig, så bliver jeg også i jer. Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, men kun hvis den bliver på vintræet, således kan I heller ikke, uden I bliver i mig. 5 Jeg er vintræet, I er grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; thi skilt fra mig kan I slet intet gøre. 6 Hvis nogen ikke bliver i mig, kastes han ud som en gren og visner; man samler dem og kaster dem i ilden, og de brændes. 7 Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad som helst I vil, og I skal få det. 8 Derved er min Fader herliggjort, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. 9 Som Faderen har elsket mig, således har jeg også elsket jer; bliv i min kærlighed! 10 Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min Faders bud og bliver i hans kærlighed. 11 Dette har jeg sagt til jer, for at min glæde skal være i jer, og jeres glæde kan blive fuldkommen. 12 Dette er mit bud, at I skal elske hverandre, ligesom jeg har elsket jer. 13 Større kærlighed har ingen end dem at sætte livet til for sine venner. 14 I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg byder jer. 15 Jeg kalder jer ikke længere tjenere; thi tjeneren ved ikke besked med, hvad hans herre gør; men jer har jeg kaldt venner; thi alt det, jeg har hørt af min Fader, har jeg kundgjort jer. 16 Ikke I har udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer og sat jer til at gå hen og bære frugt, og det en varig frugt, så at Faderen kan give jer, hvad som helst I beder ham om i mit navn. 17 Dette byder jeg jer, at I skal elske hverandre. 18 Når verden hader jer, så skal I vide, at den har hadet mig før jer. 19 Var I af verden, så ville verden elske sit eget; men fordi I ikke er af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. 20 Kom det ord i hu, som jeg har sagt jer: En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer; har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. 21 Men alt dette vil de gøre mod jer for mit navns skyld, fordi de ikke kender ham, som har sendt mig. 22 Var jeg ikke kommen og havde talt til dem, havde de ikke synd; men nu har de ingen undskyldning for deres synd. 23 Den, som hader mig, hader også min Fader. 24 Havde jeg ikke gjort de gerninger iblandt dem, som ingen anden har gjort, så havde de ikke synd; men nu har de set dem og alligevel hadet både mig og min Fader. 25 Dog, det ord skulle gå i opfyldelse, som står skrevet i deres lov: »De hadede mig uden grund.« 26 Når Talsmanden kommer, som jeg skal sende jer fra Faderen, sandhedens Ånd, som udgår fra Faderen, så skal han vidne om mig; 27 men også I skal være vidner; thi I har været med mig fra begyndelsen.«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV