1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Johannesevangeliet 19

1 Så tog da Pilatus Jesus og lod ham piske. 2 Og soldaterne flettede en tornekrone, satte den på hans hoved og kastede en purpurkappe om ham; 3 og de gik hen til ham og sagde: »Hil dig, jødekonge!« og slog ham i ansigtet. 4 Atter gik Pilatus ud, og han siger til dem: »Se, jeg fører ham ud til jer, for at I skal vide, at jeg finder ingen skyld hos ham.« 5 Da gik Jesus ud med tornekronen og purpurkappen på. Og Pilatus siger til den: »Se, hvilket menneske!« 6 Da nu ypperstepræsterne og tjenerne så ham, råbte de og sagde: »Korsfæst! korsfæst!« Pilatus siger til dem: »Så tag I ham og korsfæst ham; for jeg finder ingen skyld hos ham.« 7 Jøderne svarede ham: »Vi har en lov, og efter den lov er han skyldig til døden, fordi han har gjort sig selv til Guds Søn.« 8 Da Pilatus nu hørte det ord, blev han endnu mere bange. 9 Og han gik igen ind i borgen og spurgte Jesus: »Hvor er du fra?« Men Jesus gav ham intet svar. 10 Pilatus siger da til ham: »Svarer du mig ikke? Ved du ikke, at jeg har magt til at give dig fri og magt til at lade dig korsfæste?« 11 Jesus svarede: »Du havde aldeles ingen magt over mig, hvis ikke den var givet dig ovenfra; derfor har den, som overgav mig til dig, større synd.« 12 Derefter forsøgte Pilatus at frigive ham. Men jøderne råbte og sagde: »Hvis du giver ham fri, er du ikke kejserens ven. Enhver, som gør sig selv til konge, sætter sig op imod kejseren.« 13 Da Pilatus hørte de ord, lod han Jesus føre ud og satte sig i dommersædet, på det sted, som kaldes »Det Stenlagte«, på hebraisk Gabbata. 14 Det var beredelsesdagen til påsken, ved den sjette time. Og han siger til jøderne: »Se, her er jeres konge!« 15 De råbte nu: »Bort, bort med ham! korsfæst ham!« Pilatus siger til dem: »Skal jeg korsfæste jeres konge?« Ypperstepræsterne svarede: »Vi har ingen anden konge end kejseren.« 16 Så overgav han da Jesus til dem for at korsfæstes. De tog så Jesus ned sig. 17 Og han har selv sit kors og gik ud til det såkaldte »Hovedskalsted«, som på hebraisk hedder Golgata. 18 Der korsfæstede de ham og to andre sammen med ham, en på hver side, og Jesus i midten. 19 Pilatus havde også affattet en indskrift og sat den på korset; der stod: Jesus fra Nazaret, jødernes konge. 20 Denne indskrift læste nu mange af jøderne; thi det sted, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. 21 Da sagde jødernes ypperstepræster til Pilatus: »Skriv ikke: »Jødernes konge«, men »Han sagde: Jeg er jødernes konge.« 22 Pilatus svarede: »Hvad jeg skrev, det skrev jeg.« 23 Da nu soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, én del for hver soldat. Også kjortelen tog de, men den var uden sammensyninger, vævet i ét stykke fra øverst til nederst. 24 De sagde da til hverandre: »Lad os ikke skære den i stykker, men kaste lod om, hvem den skal tilhøre for at det skriftord skulle gå i opfyldelse, som siger: »De delte mine klæder mellem sig og kastede lod om mit klædebon.« Sådan gjorde da soldaterne. 25 Men ved Jesu kors stod hans moder og hans moders søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene. 26 Da Jesus nu så sin moder og den discipel, han elskede, stå ved hendes side, siger han til sin moder: »Kvinde! se, det er din søn.« 27 Derpå siger han til disciplen: »Se, det er din moder.« Og fra den time tog disciplen hende hjem til sit. 28 Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, for at skriften skulle gå i opfyldelse, siger han: »Jeg tørster.« 29 Der stod et kar fuldt af eddike; med den eddike fyldte de nu em svamp, som de satte på en isopstængel og holdt hen til hans mund. 30 Da Jesus nu havde fået eddiken, sagde han: »Det er fuldbragt!« og han bøjede hovedet og opgav ånden. 31 Da det altså var beredelsesdag, bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstedes knogler måtte blive knust og legemerne taget ned, for at de ikke skulle blive på korset sabbaten over; thi den sabbatsdag var stor. 32 Så kom soldaterne og knuste koglerne på den første og på den anden, som var korsfæstet sammen med ham. 33 Men da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke knoglerne på ham. 34 Men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og straks flød der blod og vand ud. 35 Og den, der har set det, har vidnet om det og hans vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt for at også I skal tro. 36 Thi dette skete, for at det skriftord skulle gå i opfyldelse: »Intet ben skal sønderbrydes derpå!« 37 Og endnu et andet skriftord siger: »De skal se hen til ham, de har gennemstunget.« 38 Josef fra Arinatæa, som var en af Jesu disciple, dog kun i det skjulte, af frygt for jøderne, bad derefter Pilatus om at måtte tage Jesu legeme ned, og Pilatus tillod det. Han kom så og tog Jesu legeme ned. 39 Men Nikodemus, som første gang var kommen til Jesus om natten, kom også og bragte en blanding af myrra og aloe, omtrent hundrede pund. 40 De tog så Jesu legeme og svøbte det i lindeklæder sammen med de vellugtende salver, som det er jødernes skik ved jordefærd. 41 Og ved det sted, hvor han var blevet korsfæstet, lå der en have, og i haven en ny grav, hvori der endnu aldrig var lagt nogen. 42 Der lagde de Jesus, af hensyn til jødernes beredelsesdag, fordi den grav lå i nærheden.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV