1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Johannesevangeliet 2

1 Tredjedagen derefter var der bryllup i Kana i Galilæa; og der var Jesu moder med. 2 Også Jesus og hans disciple blev indbudt til brylluppet. 3 Da nu vinen slap op, siger Jesu moder til ham: »De har ikke mere vin.« 4 Jesus svarer hende: »Kvinde! lad mig i fred; min time er endnu ikke kommet.« 5 Hans moder siger til tjenerne: »Hvad som helst han siger til jer, det skal I gøre.« 6 Nu stod der seks vandkar af sten til brug ved jødernes renselse; de rummede hver to eller tre spande«. 7 Jesus siger til tjenerne: »Fyld karrene med vand,« og de fyldte dem lige til randen. 8 Så siger han til dem: »Øs nu og bring det til skafferen.« Og det gjorde de. 9 Men da skafferen smagte på vandet, som var blevet til vin, og han ikke vidste, hvorfra det kom men tjenerne, som havde øst vandet op, vidste det kalder han på brudgommen og siger til ham: 10 »Man plejer ellers først at sætte den gode vin frem, og når gæsterne er blevet berusede, da den ringere; du har gemt den gode vin indtil nu.« 11 Således gjorde Jesus i Kana i Galilæa begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed«; og hans disciple troede på ham. 12 Derefter drog han og hans moder og brødre og disciple ned til Kapernaum, og der blev de nogle få dage. 13 Da nu jødernes påske var nær, drog Jesus op til Jerusalem. 14 Og han fandt i helligdommen dem, som solgte okser, får og duer, og vekselererne, som sad der. 15 Da gjorde han sig en svøbe af reb og drev dem alle ud af helligdommen, både fårene og okserne, og han spredte vekselerernes pengestykker og væltede deres borde, 16 og til dem, der solgte duer, sagde han: »Tag dette bort herfra; gør ikke min Faders hus til en kræmmerbod.« 17 Da kom hans disciple i hu, at der står skrevet: »Nidkærhed for dit hus vil fortære mig.« 18 Jøderne tog nu til orde og sagde til ham: »Hvilket tegn viser du os, siden du gør dette?« 19 Jesus svarede og sagde til dem: »Bryd dette tempel ned, og på tre dage skal jeg rejse det igen.« 20 Da sagde jøderne: »I seksogfyrretyve år er der bygget på dette tempel, og du vil rejse det på tre dage!« 21 Men det var om sit legemes tempel, han talte. 22 Siden, da han var oprejst fra de døde, kom hans disciple i hu, at han havde sagt dette; og de troede skriften og det ord, som Jesus havde talt. 23 Mens han nu i påsken tilbragte højtiden i Jerusalem, kom mange til tro på hans navn, da de så de tegn, som han gjorde. 24 Men selv betroede Jesus sig ikke til dem, fordi han kendte alle, 25 og fordi han ikke havde nødig, at nogen skulle vidne om mennesket; thi han vidste selv, hvad der boede i mennesket.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV