1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Johannesevangeliet 9

1 Og da han gik videre, så han en mand, som havde været blind fra fødselen. 2 Hans disciple spurgte ham og sagde: »Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?« 3 Jesus svarede: »Hverken han eller hans forældre har syndet; men det er sket, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham. 4 Vi må gøre hans gerninger, som har sendt mig, så længe det er dag; der kommer en nat, da ingen kan arbejde. 5 Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.« 6 Da han havde sagt det, spyttede han på jorden, lavede dynd af spyttet, kom dyndet på hans øjne 7 og sagde til ham: »Gå hen og tvæt dig i dammen Siloam (oversat betyder det: »Udsendt«). Han gik så bort, tvættede sig og kom seende tilbage. 8 Da sagde naboerne og de, som var vant til at se ham som tigger: »Er det ikke ham, der sad og tiggede?« 9 Nogle sagde: »Det er ham;« men andre sagde: »Nej, det er en, der ligner ham.« Han selv sagde: »Det er mig.« 10 Så spurgte de ham: »Hvordan er dine øjne da blevet åbnet?« 11 Han svarede: »Den mand, der hedder Jesus, lavede dynd, smurte det på mine øjne og sagde til mig: »Gå hen til Siloam og tvæt dig!« Da jeg så gik hen og tvættede mig, blev jeg seende.« 12 De spurgte ham: »Hvor er han?« Han siger: »Det ved jeg ikke.« 13 De fører nu ham, som før havde været blind, til farisæerne. 14 (Men det var sabbat den dag, da Jesus lavede dyndet og åbnede hans øjne). 15 Også farisæerne spurgte ham, hvordan han var blevet seende, og han svarede dem: »Han kom dynd på mine øjne, og jeg tvættede mig, og nu kan jeg se.« 16 Nogle af farisæerne sagde så: »Dette menneske er ikke fra Gud, for han holder ikke sabbaten.« Andre sagde: »Hvordan kan et syndigt menneske gøre den slags tegn?« Og der var splid imellem dem. 17 De spørger da igen den blinde: »Hvad siger du selv om ham? Det er jo dine øjne, han har åbnet.« Han svarede: »Han er en profet.« 18 Så ville jøderne ikke tro om ham, at han havde været blind og havde fået sit syn, før de fik tilkaldt forældrene til ham, som var blevet seende. 19 Og de spurgte dem og sagde: »Er han her jeres søn, som I påstår er født blind? Hvordan kan han da nu se?« 20 Hans forældre svarede dem så og sagde: »Vi ved, at han er vor søn, og at han er født blind. 21 Men hvordan han nu er blevet seende, ved vi ikke, og hvem der har åbnet hans øjne, ved vi heller ikke. Spørg ham selv; han er gammel nok; han må selv svare for sig.« 22 Dette sagde hans forældre, fordi de frygtede for jøderne; thi jøderne havde allerede vedtaget, at hvis nogen bekendte ham som Kristus, skulle han udelukkes af synagogen. 23 Derfor sagde hans forældre: »Han er gammel nok, spørg ham selv!« 24 Så tilkaldte de for anden gang manden, som havde været blind, og sagde til ham: »Giv Gud æren; Vi ved, at dette menneske er en synder.« 25 Da svarede han: »Om han er en synder, ved jeg ikke; ét ved jeg, at jeg, som var blind, nu kan se.« 26 De spurgte ham da: »Hvad gjorde han ved dig? Hvordan åbnede han dine øjne?« 27 Han svarede dem: »Jeg har allerede sagt jer det, men I hørte ikke på mig. Hvorfor vil I høre det igen? Vil I måske også være hans disciple?« 28 Så skældte de ham ud og sagde: »Du er selv hans discipel; men vi er Moses' disciple. 29 Vi ved, at til Moses har Gud talt; men hvor han her er fra, det ved vi ikke.« 30 Manden svarede og sagde til dem: »Det er da underligt, at I ikke ved, hvor han er fra; han har dog åbnet mine øjne. 31 Vi ved, at syndere bønhører Gud ikke; men hvis nogen er gudfrygtig og gør hans vilje, så hører han ham. 32 Aldrig nogen sinde er det hørt, at nogen har åbnet øjnene på en blindfødt. 33 Hvis han ikke var fra Gud, kunne han intet gøre.« 34 De svarede og sagde til ham: »Du er helt og holdent født i synd, og du vil lære os?« Og de stødte ham ud. 35 Jesus hørte, at de havde udstødt ham; og da han fandt ham, sagde han: »Tror du på Menneskesønnen?« 36 Han svarede og sagde: »Ja, hvem er han, Herre, for at jeg kan tro på ham?« 37 Jesus sagde til ham: »Du har set ham; den, som taler med dig, ham er det.« 38 Han svarede: »Jeg tror, Herre!« og kastede sig ned for ham. 39 Og Jesus sagde: »Til dom er jeg kommen til denne verden, for at de, som ikke ser, skal blive seende, og de, som ser, skal blive blinde.« 40 Nogle af farisæerne, som var hos ham, hørte dette og sagde til ham: »Er vi måske også blinde?« 41 Jesus sagde til dem: »Hvis I var blinde, havde I ingen synd; men nu siger I: »Vi ser« derfor bliver jeres synd.«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV