1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Josuabogen 16

1 For Josefs sønner faldt loddet således: mod øst går grænsen fra Jordan ved Jeriko, ved Jerikos vande, op gennem ørkenen, som fra Jeriko strækker sig op i bjergland,et til Betel; 2 fra Betel fortsætter den videre til arkiternes landemærke, til atarot, 3 og strækker sig nedad mod vest til ja detiternes landemærke, til nedre bet horons landemærke og til Gezer og ender ved havet. 4 Og Josefs sønner, Manasse og Efraim, fik arvelodder. 5 Efraimiternes landemærke efter deres slægter var følgende: grænsen for deres arvelod er mod øst atarot addar og går til øvre bet horon; 6 derpå går grænsen ud til havet. Mod nord er grænsen mikmetat; grænsen går så mod øst til Ta'anat Sjilo, løber videre østen om Janoa, 7 strækker sig så fra Janoa ned til Atarot og na'ara, støder op til Jeriko og ender ved Jordan. 8 fra Tappua går grænsen mod vest til Kanabækken og ender ved havet. Det er Efraimiternes stammes arvelod efter deres slægter. 9 Dertil kommer de byer, som udskiltes til Efraimiterne inden for manassiternes arvelod, alle byerne med landsbyer. 10 Men de fordrev ikke kana'anæerne, som boede i Gezer, og således er kana'anæerne blevet boende midt i Efraim indtil den dag i dag, idet de siden blev hoveriarbejdere.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV