1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Josuabogen 20

1 Og Herren talede til Josua og sagde 2 »Tal til israeliterne og sig: afgiv de tilflugtsbyer, jeg talede til eder om ved Moses, 3 for at en manddraber, der uforsætligt og af vanvare slår en ihjel, kan ty til dem, så at de kan være eder tilflugtssteder mod blodhævneren. 4 Når han tyr hen til en af disse byer og stiller sig i byportens indgang og forebringer sin sag for byens ældste, skal de optage ham i byen hos sig og anvise ham et sted, hvor han kan bo bos dem; 5 og når blodhævneren forfølger ham, må de ikke udlevere manddraberen til ham, thi han har slået sin næste ihjel af vanvare uden i forvejen at have båret nag til ham; 6 han skal blive boende i denne by, indtil han har været stillet for menighedens domstol, eller den mand, som på den tid er ypperstepræst, dør; derefter kan manddraberen vende tilbage til sin by og sit hjem, den by, han er flygtet fra.« 7 Da helligede de Kedesj i galilæa i Naftalis bjerge, Sikem i Efrims bjerge og Kirjat-Arba, det er Hebron, i Judas bjerge. 8 Og østen for Jordan afgav de Bezer i ørkenen, på højsletten, af Rubens stamme, ramot i Gilead at Gads stamme og golan i Basan af Manasses stamme. 9 Det var de byer, som fastsattes for alle israeliterne og de fremmede, som bor iblandt dem, i det øjemed at enhver, der uforsætligt slår en ihjel, kan ty derhen og undgå døden for blodhævnerens hånd, før han har været stillet for menighedens domstol.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV